Neolaia Cyprus

Ναι στο air condition υπό προϋποθέσεις

Το Υπουργείο παιδείας και Πολιτισμού δηλώνει ότι θα μελετά κάθε περίπτωση ξεχωριστά κι εκεί όπου η υλικοτεχνική υποδομή το επιτρέπει δεν είναι αντίθετο στον τοποθέτηση κλιματιστικών και στις αίθουσες διδασκαλίας. Νοείται, όμως, ότι θα πρέπει πρώτα να εξαντληθούν όλα τα άλλα διαθέσιμα μέτρα που λαμβάνονται και που προτείνονται πιο πάνω και αφού προηγηθεί διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που διεξάγεται τις τελευταίες ημέρες για τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε όλες τις αίθουσες των σχολικών κτηρίων, αναφέρεται ότι η ευρωπαϊκή πολιτική, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία στηρίζεται στις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ενθαρρύνει τη χρήση παθητικών συστημάτων δροσισμού/αερισμού και αποτρέπει τη χρήση ενεργοβόρων συστημάτων, στοχεύοντας έτσι στη δημιουργία κτηρίων με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.

Προστίθεται ότι μέσα στο πλαίσιο της προαναφερόμενης ευρωπαϊκής πολιτικής, ο σχεδιασμός και η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων γίνεται με τη χρήση προηγμένων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, τα οποία είναι ιδανικά για κτήρια εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως χρήση συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης κελύφους, χρήση ενεργειακών κουφωμάτων και υαλοπινάκων με χαμηλό δείκτη διείσδυσης θερμότητας και χρήση κάθετων και οριζόντιων σκιάστρων. Η χρήση ανεμιστήρων, που ήδη εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια, συνεισφέρει στην επίτευξη θερμικής άνεσης, σημειώνεται.

Επίσης το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του αναφέρει πως η καθολική εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στους σχολικούς χώρους θα επιφέρει σημαντική αύξηση του ηλεκτρικού φορτίου παγκύπρια. Επιπλέον,αναφέρει,  η εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων έρχεται σε αντίθεση με τους ενεργειακούς και στρατηγικούς σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε σχέση με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολικά κτήρια, αφού η κατανάλωση ενέργειας των κλιματιστικών θα είναι πολλαπλάσια της εξοικονόμησης που θα προκύψει από τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, στην προσπάθειά της να ικανοποιήσει το αυξημένο ηλεκτρικό φορτίο στο υφιστάμενο δίκτυο που εξυπηρετεί τα σχολεία, είναι βέβαιο ότι θα εισηγηθεί σε αρκετές περιπτώσεις την ανέγερση υποσταθμών εντός των σχολικών μονάδων.

«Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω και συναθροίζοντας και άλλους παράγοντες, όπως η κεφαλαιουχική επένδυση των 100 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται για εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στις αίθουσες διδασκαλίας, το υψηλό μόνιμο λειτουργικό κόστος, το κόστος συντήρησης, επιδιόρθωσης και αντικατάστασης, τα κτηριολογικά και άλλα χαρακτηριστικά, σε σχέση με τις περιορισμένες ώρες λειτουργίας των σχολείων εντός των ωρών αιχμής και των ημερών καύσωνα, κρίνεται ότι η εφαρμογή των προαναφερόμενων παθητικών και άλλων μέτρων, όπως η εξωτερική θερμομόνωση, η σκίαση, η αντικατάσταση κουφωμάτων και η εγκατάσταση ανεμιστήρων, είναι οι καταλληλότερε ενδεδειγμένες ενέργειες», αναφέρεται.

Επίσης προστίθεται πως στο πλαίσιο της συνεχούς ευαισθητοποίησης και ικανοποίησης όλων των ομάδων, εξετάζονται περιπτώσεις εγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων και σε αίθουσες διδασκαλίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, όπως, για παράδειγμα, ειδικές κτηριολογικές συνθήκες, ειδικές ανάγκες και ιδιάζουσες περιπτώσεις χρηστών.

Σημειώνεται, ότι ήδη τοποθετούνται κλιματιστικά στα γραφεία Διευθυντών/ριών, στα γραφεία γραμματείας, στις αίθουσες των εκπαιδευτικών, στα ιατρεία, στα αμφιθέατρα, στις αίθουσες εκδηλώσεων, στα εργαστήρια θερινών σχολείων, στις Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης και στις ειδικές αίθουσες διδασκαλίας (π.χ. λογοθεραπεία).

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα