Neolaia Cyprus

Πώς πάμε από φυσική αγωγή στα σχολεία;

Στην προσπάθειά του για συνεχή αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και την ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ, έχουν διεκπεραιώσει το ερευνητικό πρόγραμμα «Διερευνώντας τη Σχέση της Ποιότητας Διδασκαλίας με την Ολόπλευρη Ανάπτυξη των Μαθητών/τριών στο Μάθημα της Φυσικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Για την παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος και των αποτελεσμάτων του, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, συνέντευξη Τύπου, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, την οποία χαιρέτισαν, εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου δρ Κυπριανός Λούης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου δρ Τάσος Χριστοφίδης.

Ο δρ Λούης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί σημαντική καινοτομία για το Υπουργείο Παιδείας, αφού είναι η πρώτη έρευνα σε εθνικό επίπεδο – και μία από τις ελάχιστες σε διεθνές επίπεδο- που αφορά και τους τρεις τομείς μάθησης των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας, δηλαδή τον γνωστικό, τον ψυχοκινητικό και τον συναισθηματικό τομέα, στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής.

«Πρόκειται για έρευνα ευρείας κλίμακας», τόνισε ο δρ Λούης, «με αποδέκτες μεγάλο αριθμό μαθητών και μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και αφορά στον τρόπο διδασκαλίας, δηλαδή έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου δρ Τάσος Χριστοφίδης εξέφρασε την ελπίδα τα ερευνητικά αποτελέσματα του προγράμματος να αξιοποιηθούν για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και να συμβάλουν σταδιακά στην περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης διδασκαλίας, πράγμα που θα οδηγήσει και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε όλους τους τομείς μάθησης.

“Ως Πανεπιστήμιο Κύπρου, δηλώνουμε ότι θα σταθούμε αρωγός σε προσπάθειες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αποστολή του οργανισμού μας, όπως είναι η συμβολή στη δημιουργία των αυριανών πολιτών που θα αγαπήσουν την άσκηση και θα την καταστήσουν καθημερινό τρόπο ζωής”, ανέφερε.

Από πλευράς της, η συντονίστρια του ερευνητικού προγράμματος, Καθηγήτρια Νίκη Τσαγγαρίδου τόνισε τη σημασία της διενέργειας τέτοιων προγραμμάτων, τα οποία έχουν ως απώτερο στόχο τη συνεχή και ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας του τόπου μας.

Αφού εξήρε τη σημασία και τον ρόλο της ποιοτικής σχολικής Φυσικής Αγωγής στη ζωή των νέων και υπογράμμισε ότι η διδασκαλία αποτελεί τον πιο σημαντικό σχολικό παράγοντα που επιδρά στα μαθησιακά αποτελέσματα, ανέφερε ότι σκοπός του ερευνητικού προγράμματος ήταν να μελετήσει τις πρακτικές διδασκαλίας που εφαρμόζουν οι καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος, και πώς αυτές επιδρούν στα μαθησιακά αποτελέσματα στους τρεις τομείς μάθησης (ψυχοκινητικός, γνωστικός, συναισθηματικός).

Παράλληλα, σημείωσε ότι λίγες έρευνες, διεθνώς, έχουν εξετάσει ταυτόχρονα την επίδραση της ποιότητας της διδασκαλίας και στους τρεις τομείς μάθησης, ενώ είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται κάτι τέτοιο στην Κύπρο.

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος

Η δρ Τσαγγαρίδου επισήμανε ότι περίπου το 69% των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι συμμετείχε σε απογευματινές-εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες, ενώ ένα ποσοστό κοντά στο 38% δήλωσε ότι θα επιθυμούσε να φοιτήσει σε αθλητικό λύκειο.

Όσον αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα, η έρευνα έδειξε ότι υπήρξε μια στατιστικά σημαντική βελτίωση της επίδοσης των μαθητών και μαθητριών στον ψυχοκινητικό και γνωστικό τομέα, γεγονός που σχετίζεται με τη δουλειά που γίνεται από τους καθηγητές/καθηγήτριες κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Στον συναισθηματικό τομέα δεν παρατηρήθηκε βελτίωση, κάτι που, όπως επισημάνθηκε, επαληθεύει προηγούμενες διεθνείς έρευνες, οι οποίες έδειξαν ότι η καλλιέργεια στάσεων και η γενικότερη ανάπτυξη στον συναισθηματικό τομέα, είναι στόχοι που καλλιεργούνται σε βάθος χρόνου, και ίσως για αυτό τον λόγο να μην παρατηρήθηκε σημαντική αλλαγή στον τομέα αυτό.

Όσον αφορά στη συνεισφορά της διδασκαλίας στα μαθησιακά αποτελέσματα, παρατηρήθηκε ότι η διδασκαλία συνεισφέρει και στους τρεις τομείς μάθησης, αφού διάφορες πρακτικές φάνηκε να συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση των μαθητών.

Η δρ Τσαγγαρίδου πρότεινε όπως τα αποτελέσματα του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε ειδικά σεμινάρια. Τέλος, χαιρέτισε την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στην οποία γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού, μέσω της υιοθέτησης του «Εθνικού Προγράμματος Αξιολόγησης Φυσικής Κατάστασης Παιδιών και Εφήβων Σχολικής Ηλικίας», και ευχήθηκε στο άμεσο μέλλον όλα τα παιδιά σε όλα τα σχολεία της Κύπρου να βιώνουν ποιοτικές εμπειρίες Φυσικής Αγωγής αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη.

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα