Neolaia Cyprus

Tablet αντί βιβλίων στα σχολεία

Ναι στην εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στη δημόσια εκπαίδευση και τέλος στην επίπονη μεταφορά της σχολικής τσάντας της οποίας ενίοτε το βάρος είναι δυσανάλογο για τους μαθητές κυρίως των Δημοτικών Σχολείων λένε τα Υπουργεία Παιδείας και Μεταφορών τα οποία εφαρμόζουν πιλοτικά σειρά δράσεων για προώθηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην εκπαίδευση.

Από τις πιο σημαντικές δράσεις είναι η παραχώρηση υπολογιστών τύπου ταμπλέτας (tablets) στα οποία θα είναι καταχωρημένα όσα σχολικά εγχειρίδια ήταν δυνατό να ψηφιοποιηθούν και όπως ανακοίνωσαν σε διάσκεψη Τύπου, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου, οι Υπουργοί Παιδείας, Κώστας Χαμπιαούρης και Μεταφορών, Βασιλική Αναστασιάδη, στη Δημοτική Εκπαίδευση θα δοθούν 74 tablets και στην Α’ Γυμνασίου 100.

Σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι η υλοποίηση των δράσεων προς την κατεύθυνση της προώθησης νέων τεχνολογιών «μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των κομβικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών οι οποίες απαιτούνται για την ομαλή ένταξη και συνεισφορά τους στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας».

Πρόσθεσε ότι «η προώθηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου αποτελεί έναν υπό έμφαση στόχο για το αφού μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών των σχολείων μας».

Όπως είπε ο Κώστας Χαμπιαούρης, «το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε, στις 15 Μαρτίου 2018, στον διορισμό Επιτροπής Προώθησης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομιών στην Εκπαίδευση, στην οποία συμμετέχουν επιθεωρητές απ’ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εκπαιδευτικοί και λειτουργοί του Υπουργείου».

Σημείωσε ότι «σκοπός της Επιτροπής είναι η ανάπτυξη δράσεων για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση με την προώθηση της αξιοποίησής τους σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών».

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Παιδείας είπε επίσης ότι «για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων προώθησης ψηφιακών τεχνολογιών και για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών το Υπουργείο συνεχίζει να δίνει έμφαση στην εξασφάλιση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού για τα σχολεία».

Παράλληλα, επενδύει «και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, τον Ψηφιακό Πρωταθλητή Κύπρου και τους λειτουργούς του Υπουργείου Ενέργειας για την εξαιρετική συνεργασία και στήριξη της όλης προσπάθειας καθώς και την Υπουργό Μεταφορών η οποία λαμβάνοντας τον λόγο είπε ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας των μαθητών που αποτελεί μια από τις οκτώ βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης.

Πρόσθεσε ότι «συνιστά βασικότατη παράμετρο στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής κουλτούρας της κοινωνίας».

Η κ. Αναστασιάδη είπε ότι «το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων χαιρετίζει την προώθηση των Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομιών στην Εκπαίδευση» εκφράζοντας «για συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας στους εν λόγω τομείς».

Σε δικό του χαιρετισμό ο Ψηφιακός Πρωταθλητής Κύπρου, Στέλιος Χειμώνας, είπε ότι κύριο μέλημά του είναι η προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στη χώρα μας και στο πλαίσιο αυτό η ενίσχυση των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που στοχεύουν στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται στη νέα τεχνολογική εποχή.

Πρόσθεσε ότι «η ψηφιακή μεταμόρφωση της Κύπρου ξεκινά από τα παιδιά μας και στόχος της προσπάθειάς μας είναι η υιοθέτηση μιας ολιστικής αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών στα σχολεία η οποία μακροπρόθεσμα θα συμβάλει στη δημιουργία σύγχρονων σχολείων μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών.

Ο κ. Χειμώνας είπε ότι μαζί με το Υπουργείο Παιδείας και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εφαρμόσαμε δράσεις που ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσουν τα θεμέλια για τη δημιουργία των καινοτόμων αυτών σχολείων αρχίζοντας από την διδασκαλία των ψηφιακών τεχνολογιών ως ξεχωριστή διδακτική ενότητα στην Δημοτική Εκπαίδευση.

Ανέφερε, τέλος, ότι όταν τα παιδιά αρχίσουν την φοίτηση τους στο Γυμνάσιο θα διδάσκονται ρομποτική ενώ ο θεσμός του Ψηφιακού Πρωταθλητή στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης των ψηφιακών θέσεων εργασίας χορήγησε την αγορά 250 ρομπότ και του απαραίτητου εξοπλισμού για να εφαρμοστεί πρόγραμμα ρομποτικής στην Β’ Τάξη Γυμνασίου.

Παρών στη διάσκεψη Τύπου και ο Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα και Καινοτομία, Κυριάκος Κόκκινος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων ανάμεσα στους νέους μας, ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν επάξια στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας.

Τις δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού παρουσίασε στους παρευρισκόμενους ο Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης και Πρόεδρος της Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομιών στην Εκπαίδευση, Μιχάλης Τουρτούρης, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στη χώρα μας.

Οι δράσεις αφορούν στην εισαγωγή της ενότητας «Ρομποτική» στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Πληροφορικής της Β’ Γυμνασίου και στην εισαγωγή της διδασκαλίας των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Δημοτική Εκπαίδευση, ως ξεχωριστής διδακτικής ενότητας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του διευρυμένου γνωστικού αντικειμένου «Σχεδιασμός και Τεχνολογία – Ψηφιακές Τεχνολογίες», η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13 Φεβρουαρίου 2019.

Η 3η δράση παρέχει τη δυνατότητα για εκπαίδευση και δωρεάν πιστοποίηση γνωστής ως ECDL (European Computer Driving Licence) η οποία υλοποιείται από τη σχολική χρονιά 2016-2017 και προσφέρεται σε προαιρετική βάση στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων ιδίου τύπου, καθώς επίσης και σε στρατιώτες και άνεργους.

Τέλος, η 4η δράση αφορά την παραχώρηση υπολογιστών τύπου ταμπλέτας (tablets) σε μαθητές/μαθήτριες Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης με σκοπός την αποφόρτωση της σχολικής τσάντας, αλλά και την αξιοποίησή τους για βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας καθώς και των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών.

Ο κ. Τουρτούρης για την 4η και σημαντικότερη δράση είπε ότι τα σχολεία στα οποία θα δοθούν τα tablets έχουν επιλεγεί είναι κυρίως ακριτικά σχολεία και της υπαίθρου τα οποία χρειάζονται ενίσχυση σε θέματα νέων τεχνολογιών αλλά και σχολεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην μελλοντική εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Καταλήγοντας σημείωσε ότι σε όλα τα tablets που θα δοθούν σε μαθητές έχει απενεργοποιηθεί η ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο (wifi) όπως επίσης και η κάμερα ενώ η ακτινοβολία που η οθόνη εκπέμπει είναι ρυθμισμένη κατά τέτοιο τρόπο που αυτή που εκπέμπεται στο κάθε σπίτι από τους λαμπτήρες και την τηλεόραση «είναι περίπου χίλιες φορές περισσότερη από το tablet».

Εκπρόσωποι της Παιδοβουλής, των οργανωμένων γονέων, τμημάτων των Υπουργείων Παιδείας και Μεταφορών και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς που προσκλήθηκαν και παρέστησαν στη διάσκεψη Τύπου χαιρέτισαν την πρωτοβουλία αυτή επισημαίνοντας ότι αποτελεί σημαντική καινοτομία και μεγάλο άλμα προς τα εμπρός στον τομέα της εκπαίδευσης στον Κύπρο.

Οι Υπουργοί Παιδείας και Μεταφορών και ο Ψηφιακός Πρωταθλητής παρέδωσαν ενδεικτικά στην παρουσία και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης δέκα tablets σε δημοτικά και γυμνάσια.

Αίσθηση προκάλεσε ο Διευθυντής του Γυμνασίου Φανερωμένης, Χριστόδουλος Πουργουρίδης, ο οποίος παραλαμβάνοντας το tablet του δικού του σχολείου ευχαρίστησε τον Υπουργό Παιδείας «για το ενδιαφέρον του για τα ακριτικά σχολεία και τα λιγότερο προνομιούχα παιδιά».

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα