Neolaia Cyprus

Παραμένει το χάος με τις εξετάσεις των τετραμήνων

Για τις αλλαγές που αναμένεται να επέλθουν στα λύκεια από τη νέα σχολική χρονιά και αφορούν την εφαρμογή των εξετάσεων τετραμήνου, οι οποίες είναι σε συνάρτηση με το σχέδιο αξιολόγησης του μαθητή, ενημέρωσε χθες τους εμπλεκόμενους φορείς, ο διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Κυπριανός Λούης.

Συγκεκριμένα, με βάση το πλάνο του Υπουργείου Παιδείας, από τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης λυκείου και τεχνικών σχολών θα συμμετέχουν σε προαγωγικές εξετάσεις στο τέλος του A’ τετραμήνου. Από τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 γίνεται η εισαγωγή των απολυτήριων εξετάσεων για τη Γ’ τάξη λυκείου και τεχνικών σχολών. Η εισαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων τετραμήνων στις τρεις τάξεις του γυμνασίου θα γίνει από τη σχολική χρονιά 2021 – 2022.

Για το υπουργείο, η φιλοσοφία των εξετάσεων αυτών είναι η διαδικασία εμπέδωσης των γνώσεων από τους μαθητές αλλά και η παροχή εργαλείων στους εκπαιδευτικούς ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν τους μαθητές όχι μόνο από το βαθμό που εξασφαλίζουν σε διαγωνίσματα αλλά και για όλες τις ικανότητες και δεξιότητές τους.

Σύμφωνα με τη χαρτογράφηση του θεσμού των εξετάσεων που έγινε από το υπουργείο, η γραπτή εξέταση αντιστοιχεί στο 40% και η προφορική επίδοση των μαθητών στο 60%. Από τις μορφές αξιολόγησης της προφορικής επίδοσης, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να επιλέξουν τουλάχιστον τρεις ώστε να αξιολογούν τους μαθητές τους.

Οι μορφές αυτές είναι: Κατ’ οίκον εργασίες, γραπτές βαθμολογητέες ασκήσεις/δραστηριότητες στην τάξη, πρότζεκτ, συμμετοχή μαθητή στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος, παιχνίδι ερωτήσεων και απαντήσεων, δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, δραστηριότητες εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, όπως ιδιαίτερες επιδόσεις και δραστηριοποίηση των μαθητών σε σχολικές δραστηριότητες, σε διαγωνισμούς και εκδηλώσεις, η όλη συμπεριφορά και επίδοση στα εργαστηριακά μαθήματα και στις ειδικές αίθουσες και έκθεσης στα φιλολογικά μαθήματα.

Με βάση το σχεδιασμό που υπάρχει, οι μαθητές θα εξετάζονται γραπτώς για 90 λεπτά, στα κύρια μαθήματα του κλάδου τους, με εξαίρεση τα Νέα Ελληνικά, η διάρκεια της εξέτασης των οποίων θα είναι 135 λεπτά. Η εξεταστέα ύλη για κάθε εξεταζόμενο μάθημα θα αποτελεί το 50% της διδαχθείσας ύλης του τετραμήνου. Κατά τη διάρκεια του τετραμήνου, οι μαθητές δεν θα έχουν διαγωνίσματα στα κύριά τους μαθήματα, παρά μόνο την τελική τους εξέταση. Όσον αφορά στα μη εξεταζόμενα μαθήματα ανά κλάδο, με το σύστημα που προωθείται, θα γίνεται ένα μόνο διαγώνισμα, το οποίο θα είναι προειδοποιημένο.
Υφιστάμενη και νέα κατάσταση

Το υπουργείο διαπιστώνει αδυναμίες στην υφιστάμενη κατάσταση και αναγνωρίζει ότι το σύστημα οδηγεί στην παραπαιδεία.

Πηγές ανέφεραν ότι ο μεγάλος αριθμός των διαγωνισμάτων, οδηγεί χιλιάδες μαθητές σε φροντιστήρια, καλλιεργώντας πολλές φορές και την κουλτούρα της βαθμοθηρίας και όχι της ουσιαστικής γνώσης.

Μερικά από τα συγκριτικά σημεία που τέθηκαν επί τάπητος αναφορικά με το τι ισχύει και τι επιχειρείται μέσα από το πλάνο του υπουργείου είναι:

* Υφιστάμενη κατάσταση

• Η αξιολόγηση καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα διαγωνίσματα και τις τελικές εξετάσεις
• Οι μαθητές έχουν υψηλά επίπεδα άγχους
• Δεν διαπιστώνονται έγκαιρα οι αδυναμίες των μαθητών και δεν προγραμματίζονται αποτελεσματικές παρεμβάσεις βελτίωσης
• Απουσία συστηματικής ανατροφοδότησης των εμπλεκόμενων φορέων για τις ανάγκες των μαθητών
• Αναγκαιότητα αξιοποίησης διαφορετικών τεχνικών αξιολόγησης και όχι μόνο της γραπτής αξιολόγησης
* Με συνεχή αξιολόγηση τετραμήνων
• Απουσία εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα
• Μείωση διαγωνισμάτων, τα οποία θα είναι μόνο προειδοποιημένα
• Η εξέταση θα έχει τη μορφή κοινού διαγωνίσματος 90 λεπτών με 50% της διδαχθείσας ύλης
• Μείωση άγχους στους μαθητές
• Η νέα γνώση κατανέμεται με τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος εμπέδωσης και διαπίστωσης αδυναμιών και ελλείψεων
• Δυνατότητα συχνότερης ανατροφοδότησης
• Ευκαιρίες μάθησης και διαφοροποίησης τεχνικών αξιολόγησης
• Ευκαιρία στους μαθητές να αξιολογηθούν πέραν του γραπτού λόγου
• Ευκαιρία στους μαθητές να υποβάλουν αίτημα για βελτίωση του βαθμού τους και στα δύο τετράμηνα
• Αποτρέπεται η αποστήθιση και εξέταση άγονων πληροφοριών

Αντιδράσεις και διαβουλεύσεις

Υπενθυμίζεται ότι η πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να εισαγάγει τις εξετάσεις τετραμήνου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως από πλευράς ΟΕΛΜΕΚ και οργανωμένων μαθητών.

Η ΟΕΛΜΕΚ πραγματοποίησε και δημοψήφισμα με τη συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών να τάσσονται κατά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Γιάννο Σωκράτους, στη χθεσινή συνάντηση επαναδιατυπώθηκε η θέση της ΟΕΛΜΕΚ και η διαφωνία της με τις εξετάσεις τετραμήνου. Στις 17 Ιανουαρίου, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης θα αποφασίσει σχετικά με το τι θα καταθέσει επίσημα την επόμενη μέρα για το σχέδιο αξιολόγησης του μαθητή.

Όπως ανέφερε ο κ. Σωκράτους, η ΟΕΛΜΕΚ προτίθεται να καταθέσει συνολική αντιπρόταση επί του θέματος. Από την πλευρά τους οι μαθητές μέσω της ΠΣΕΜ διαμηνύουν ότι η διαφωνία τους παραμένει.

Όσον αφορά στους οργανωμένους γονείς θα αποφασίσουν στις 16 Ιανουαρίου και θα τοποθετηθούν επίσημα, αφού χωρίς να είναι αρνητικοί έχουν κάποιους προβληματισμούς.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Κυριάκος Νικηφόρου για τη χθεσινή συνάντηση, αναλύθηκε από τον κ. Λούη το σχέδιο αξιολόγησης του μαθητή σε συνάρτηση με τα τετράμηνα, ενώ η τελική απόφαση, καθώς και εισηγήσεις, θα κατατεθούν στις 18 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία οι εμπλεκόμενοι φορείς θα κληθούν να τοποθετηθούν για το προτεινόμενο σχέδιο αξιολόγησης του μαθητή.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα