Neolaia Cyprus

Δίνει… λύσεις το Ολοήμερο Σχολείο στην Κύπρο

Η έλλειψη αναλυτικών προγραμμάτων αλλά και οι δυσκολίες στην επικοινωνία και σύνδεση του πρωινού με το απογευματινό κομμάτι, είναι μερικά από τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου, ο οποίος τέθηκε χθες επί τάπητος στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Στόχος όλων των εμπλεκόμενων είναι η αναβάθμιση, η βελτίωση και η καλύτερή του λειτουργία, καθώς έχει κριθεί ως απαραίτητος για την κοινωνία, εξυπηρετώντας οικογένειες και παιδιά που τον έχουν πραγματικά ανάγκη.

Ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου έχει αγκαλιαστεί, κάτι που καταδεικνύουν και οι αριθμοί που παρουσίασε στην Επιτροπή Παιδείας ο διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Χρίστο Χατζηαθανασίου, φέτος φοιτούν πέραν των 7.500 μαθητών στα 195 Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία που λειτουργούν (130 Δημοτικά, 58 Νηπιαγωγεία και επτά Ειδικά Σχολεία – Επίσης λειτουργούν 14 Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία).

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηαθανασίου, δόθηκαν οδηγίες για συγγραφή αναλυτικών προγραμμάτων σε μαθήματα που δεν υπάρχουν στο Προαιρετικό Ολοήμερο ενώ παράλληλα απασχολεί και το ωράριο λειτουργίας που είναι είτε μέχρι τις 15:15, είτε μέχρι τις 16:00 καθώς αρκετοί γονείς θέλουν να παραλαμβάνουν νωρίτερα τα παιδιά τους για να συνεχίζουν σε άλλες δραστηριότητες. Αυτό δυσκολεύει τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο όπως έχει καταστεί σαφές, δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως χώρος φύλαξης των παιδιών αλλά να παράγει εκπαιδευτικό και ενισχυτικό έργο.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ Φίλιος Φυλακτού έθιξε και το σοβαρό θέμα της ασφάλειας και υγείας στο πλαίσιο του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου, σημειώνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται τα απογεύματα είναι με αγορά υπηρεσιών, με αποτέλεσμα, εάν σημειωθεί κάτι, να υπάρχει μπέρδεμα με τις ευθύνες. Όπως σημείωσε ο κ. Φυλακτού, σε περίπτωση που συμβεί κάτι στο Προαιρετικό Ολοήμερο, οι γονείς το επόμενο πρωί ζητούν ενημέρωση και ευθύνες από τη διεύθυνση του σχολείου, η οποία και δεν τις έχει.

Υπάρχουν προβλήματα, λένε οι εκπαιδευτικοί

Από πλευράς τους εκπαιδευτικοί που εργάζονται με αγορά υπηρεσιών στα Ολοήμερα και ανήκουν στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Παιδαγωγών Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων (ΠΑΣΥΠΠΟΣ) κατέθεσαν έγγραφο με τις θέσεις τους στην Επιτροπή Παιδείας, παραθέτοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Τα κυριότερα από αυτά είναι:

* Εναλλαγή πολλών εκπαιδευτικών σε μία τάξη
* Απουσία διευθυντή από τον χώρο του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του
* Απουσία αναλυτικού προγράμματος και σχολικών εγχειριδίων για τα υποχρεωτικά μαθήματα Αγγλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
* Η κατ’ οίκον εργασία των παιδιών δεν αποτελεί προτεραιότητα (οι εκπαιδευτικοί ζητούν περισσότερο χρόνο για αυτό το κομμάτι, πέραν των 40 λεπτών που έχουν στη διάθεσή τους, καθώς αρκετοί γονείς είναι αλλόγλωσσοι με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βοηθούν τα παιδιά στο σπίτι με τα μαθήματά τους)
* Τα παιδιά στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία μένουν μετέωρα κατά τους μήνες μη λειτουργίας τους (Σεπτέμβριο και Ιούνιο)
* Το καθεστώς εργοδότησης των εκπαιδευτικών που εργάζονται (αβεβαιότητα, μη μονιμότητα, καθυστέρηση στην πληρωμή κ.λπ.)
Για την επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων, οι επηρεαζόμενοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν τις ακόλουθες προτάσεις:
* Κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών στην εκπαίδευση και μονιμοποίηση του προσωπικού των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης
* Διορισμός διευθυντή με πλήρη απασχόληση
* Υποστήριξη υποχρεωτικών μαθημάτων με αναλυτικά προγράμματα και εγχειρίδια
* Προτεραιότητα η κατ’ οίκον εργασία
* Επέκταση του θεσμού από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο και διασύνδεση με θερινό σχολείο
* Επέκταση ωραρίου μέχρι τις 17:30 και εμπλουτισμός προγράμματος με επιπλέον δραστηριότητες ή ενισχυτικά μαθήματα
* Μοριοδότηση της υπηρεσίας των εκπαιδευτικών για σκοπούς διορισμού

Αξιολογείται ο θεσμός – Τι δείχνουν οι αξιολογήσεις

Σύμφωνα με τον διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου (Ενιαίου και Πραιρετικού) αξιολογείται. Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηαθανασίου εστίασε σε αξιολόγηση που διενήργησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αλλά και σε έρευνα εμπειρογνωμόνων, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται σύντομα. Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις, το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να προχωρήσει ώστε να κάνει τον θεσμό αυτό να λειτουργήσει καλύτερα.

Η έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Ιούλιος 2017) για το Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο κατέγραψε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

* Κυριότερο κίνητρο για τους γονείς αποτελεί ο συνδυασμός του ωραρίου λειτουργίας, της διεκπεραίωσης της κατ’ οίκον εργασίας και της σίτισης. Εξυπηρετούνται κυρίως οι εργαζόμενοι γονείς.
* Το κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς είναι η αντιμισθία, ενώ οι μη μόνιμοι εκπαιδευτικοί το επιλέγουν για να κρατήσουν επαφή με την Εκπαίδευση.
* Προβλήματα επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της πρωινής και της απογευματινής ζώνης.
* Απουσία μηχανισμών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που εργοδοτούνται με αγορά υπηρεσιών.
* Προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών κυρίως μέσω της κοινωνικοποίησης.
* Αδυναμία να εξυπηρετήσει μαθησιακούς στόχους και προσφορά νέων γνώσεων.
* Επιτυγχάνεται ο στόχος της διεκπεραίωσης της κατ΄οίκον εργασίας.
* Δεν επιτυγχάνεται ο στόχος της μείωσης ή απάλειψης των φροντιστηρίων.
* Η παράταση της παραμονής των παιδιών στο σχολείο αποφέρει και θετικά αλλά και αρνητικά αποτελέσματα.
* Πρόβλημα η απουσία αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού.
Για το Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο καταγράφονται μεταξύ άλλων:
* Δύο βασικά κίνητρα για τους γονείς είναι το βολικό ωράριο και η προσφορά μαθημάτων ενδιαφέροντος.
* Ο σχεδιασμός/επανασχεδιασμός του προγράμματος φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί παρόλο που γίνονται προσπάθειες βελτίωσης.
* Επιτυγχάνεται η επικοινωνία εντός του σχολικού περιβάλλοντος.
* Η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών ενισχύεται όπως επίσης και η απόκτηση νέων γνώσεων.

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα