Neolaia Cyprus

Μέτρα βελτίωσης του θεσμού των σχολικών εφορειών μελετά το Υπ. Παιδείας

ypourgeio

Μέτρα για τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου σχήματος σχολικών εφορειών με μείωση του αριθμού τους σε 20-25, με νομοθετική ρύθμιση για συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων, μελετά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Κώστα Καδή.

Μιλώντας στη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου η οποία εξέτασε την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Υπουργείο Παιδείας, για το έτος 2013, ο Υπουργός είπε ότι αναγνώρισε ότι καταγράφονται σημαντικές αδυναμίες σε ό,τι αφορά το θεσμό.

Ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει προχωρήσει σε σειρά μέτρων για βελτίωση του συστήματος ωστόσο το θέμα, είπε, θα λυθεί ριζικά εάν αναδιαμορφωθεί ο όλος θεσμός.

Ο κ. Καδής υπέδειξε ότι πρέπει να γίνει ένα πιο μαζικό και ευέλικτο σχήμα με 20-25 σχολικές εφορείες, που θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και θα γίνεται καλύτερος έλεγχος και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το Υπουργείο.

Ανάμεσα στα μέτρα που μελετούνται για βελτίωση του θεσμού είναι, όπως αναφέρθηκε, η νομοθετική ρύθμιση για έλεγχο των λογαριασμών των σχολικών εφορειών από εγκεκριμένους λογιστές και νομοθετική ρύθμιση για συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων.

Ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι έχει διαμορφωθεί σχέδιο δράσης στο πλαίσιο πρόνοιας του Μνημονίου σε σχέση με τις μη δεσμευτικές συστάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας που αφορούν το Υπουργείο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για εξορθολογισμό της λειτουργίας του ΥΠΠ και για τη διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό πολιτικών που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για κάθε δράση τα οποία υιοθετεί το Υπουργείο και  σύσταση ομάδων εργασίας.

Σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, το Υπουργείο προωθεί, όπως ανέφερε, τρεις κορυφαίες πολιτικές: τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση, την αναβάθμιση της επιμόρφωσης και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης.

Μέχρι τον Ιούλιο οριστικοποίηση για τα πλείστα αναλυτικά προγράμματα

Ο κ. Καδής είπε ότι το Υπουργείο προχωρεί με τη σύσταση ομάδων εργασίας στις οποίες συμμετέχουν πέραν των 40 πανεπιστημιακών, μάχιμοι εκπαιδευτικοί και τεχνοκράτες για οριστικοποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων και την υιοθέτηση δεικτών επάρκειας και δεικτών επιτυχίας.

Η όλη διαδικασία διεξάγεται χωρίς κόστος αφού όλοι οι συμμετέχοντες εργάζονται εθελοντικά, όπως ανέφερε, και αναμένεται η οριστικοποίηση για τα πλείστα να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο.

Αξιολόγηση του Ανοιχτού Σχολείου

Σε ό,τι αφορά το Ανοιχτό Σχολείο, ο Υπουργός είπε ότι μετά τις συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή το Υπουργείο έχει ξεκινήσει διαδικασία συνολικής αξιολόγησης του θεσμού, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, και έχει υιοθετηθεί η σύσταση του Ελεγκτή για μελέτη εναλλακτικών τρόπων θεσμοθέτησης των Ανοιχτών Σχολείων, λόγω του ότι η εγγραφή τους ως σωματείων δεν φαίνεται να είναι εφικτή προς το παρόν.

Μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών έχει συμφωνηθεί, όπως ανέφερε, με τις δημοτικές Αρχές να αναλάβουν τη διαχείριση των προγραμμάτων του Ανοιχτού Σχολείου και με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα έσοδα και η δαπάνες τους υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο.

Για το Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο, ο κ. Καδής είπε ότι το Υπουργείο έχει προβεί σε ενέργειες εξορθολογισμού της λειτουργίας τους και στην υιοθέτηση αλλαγών που δεν συνεπάγονται πρόσθετο οικονομικό κόστος ή αποφέρουν εξοικονομήσεις.

Όπως ανέφερε, υιοθετώντας τη σύσταση του Γενικού Ελεγκτή για επαναξιολόγηση του θεσμού αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται επαφές με διαφόρους εμπλεκόμενους φορείς για μελέτη των αποτελεσμάτων της προηγούμενης αξιολόγησης και την ετοιμασία πρότασης αξιολόγησης που αναμένεται να διεξαχθεί την ερχόμενη χρονιά από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης.

Αξιολόγηση δομών υπό την εποπτεία του ΥΠΠ

Μιλώντας για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων, ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι το Υπουργείο προχωρεί σε αξιολόγηση όχι μόνο αυτής της δομής, αλλά γενικότερα του συστήματος και όλων των δομών που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΠ για να καταλήξει στις πιο ορθολογικές λύσεις.

Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε επαφή με καθηγητές του εξωτερικού και είναι σε εξέλιξη διαδικασία λήψης προσφορών από τρεις ομάδες για να προχωρήσει στην αξιολόγηση του συστήματος.

Από πλευράς του ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι το Υπουργείο δεν έδωσε στην Ελεγκτική Υπηρεσία τεκμηριωμένες απαντήσεις για το τρόπο που επιλέγηκαν ο συντονιστής του προγράμματος και οι εκπαιδευτές.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι η εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν ήταν ο τερματισμός του προγράμματος αλλά θεωρούσε ότι υπήρχε θέμα αναφορικά με τη διαδικασία πρόσληψης του συντονιστή του προγράμματος, αλλά και ως προς τη διαδικασία την οποία ο ίδιος ο συντονιστής ακολούθησε για να προσλάβει στη συνέχεια τρεις εκπαιδευτές του προγράμματος.

€15 εκ. για μελέτες που παραμένουν αναξιοποίητες

Ο Γενικός Ελεγκτής είπε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η έρευνα του Βοηθού Γενικού Λογιστή σε σχέση με πιθανές ευθύνες που προκύπτουν για τη διαχείριση του θέματος του Μεγάρου Πολιτισμού, το οποίο, όπως είπε, οδήγησε σε “απώλεια” της τάξης των €15 εκ για μελέτες οι οποίες “παραμένουν στα συρτάρια αναξιοποίητες”.

Σε δηλώσεις ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Γιώργος Γεωργίου έκανε λόγο για “σοβαρές αδυναμίες” στη λειτουργία σχολικών εφορειών, σημειώνοντας ότι χρειάζεται εξορθολογισμός για καλύτερο έλεγχο και καλύτερη απόδοση χρηστής διοίκησης.

Αναφέρθηκε επίσης σε ανεπαρκή μελέτη, προγραμματισμό και έλεγχο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλοτριώσεων ιδιωτικής γης για την ανέγερση σχολικών κτιρίων.

Είπε ότι η Επιτροπή αναμένει τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης διοικητικής έρευνας για την καταγραφή των γεγονότων καθώς και την τροχιοδρόμηση των κατάλληλων διαδικασιών απόδοσης τυχόν πειθαρχικών, ποινικών ή και αστικών ευθυνών αναφορικά με την ανέγερση του Μεγάρου Πολιτισμού.
Είπε ακόμα ότι η πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού για ίδρυση σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα θα πρέπει να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό γιατί η Λάρνακα έχει ανάγκη την ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.

Από πλευράς ΑΚΕΛ ο βουλευτής Γιώργος Λουκαΐδης είπε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία συμπεριέλαβε στην έκθεσή της ζητήματα που “ξεφεύγουν από τους όρους εντολής της”.

“Μέσα από την έκθεση η Ελεγκτική Υπηρεσία υπεισέρχεται σε θέματα πολιτικής και συνδικαλιστικά που αφορούν το ΥΠΠ” είπε, προσθέτοντας ότι “δεν είναι δυνατόν η Ελεγκτική Υπηρεσία να παρεμβαίνει σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα και το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης των αναλυτικών προγραμμάτων”.

“Δεν είναι δυνατόν αβρόχοις ποσί η Ελεγκτική Υπηρεσία να συμπεριλαμβάνει τα βασικά πορίσματα της έκθεσης του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας που κινούνται σε άκρως νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση και να ζητείται από το Υπουργείο να πάρει θέση επί αυτών των θεμάτων. Δεν είναι αυτή η δουλειά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας” είπε ο κ. Λουκαΐδης.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Γεώργιος Προκοπίου αναφέρθηκε σε “σοβαρότατα προβλήματα” που υπάρχουν ακόμη στις σχολικές εφορείες και ειδικά τις σχολικές εφορείες της υπαίθρου όπου το κοινοτικό συμβούλιο έχει και το ρόλο της σχολικής εφορείας.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνουν συμπλεγματοποιήσεις ώστε οι σχολικές εφορείες να ελέγχονται και να λειτουργούν σωστά.

Όσον αφορά το αθλητικό σχολείο, είπε ότι ζητήθηκε από τον Υπουργό να λειτουργήσει αθλητικό σχολείο και στις άλλες πόλεις πέραν της Λευκωσίας και της Λεμεσού, όπου λειτουργούσε μέχρι σήμερα, καθώς και να προχωρήσει το συντομότερο η απόφαση του Υπουργικού για ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής στη Λάρνακα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα