Neolaia Cyprus

Εκπαίδευση και Καριέρα 2015

kadisorhios

Χαιρετισμός Υπουργού Παιδείας στη συνέντευξη Τύπου για τη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα 2015»

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) συνδιοργανώνουν, για πρώτη φορά φέτος, τη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα 2015» (EDUFAIR 2015). Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου, στο περίπτερο 6, από τις 13 έως τις 15 Μαρτίου 2015.

Η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα 2015» αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχιση της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης Κύπρου, η οποία συνδιοργανωνόταν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων.  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για να βεβαιωθεί πως μία τόσο σημαντική Έκθεση θα συνεχίσει να διοργανώνεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο με προοπτική περαιτέρω αναβάθμισής της, αποφάσισε να αναθέσει τη διοργάνωση της Έκθεσης «Εκπαίδευση και Καριέρα» σε τρεις αξιόλογους και έμπειρους οργανισμούς (ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΕΓΚ).  Το Υπουργείο, ως συνδιοργανωτής, στηρίζει τη διοργάνωση της Έκθεσης και τη θεωρεί ως ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά δρώμενα του 2015.

Η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα 2015» έχει στόχο να καταστεί πύλη μέσω της οποίας τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού θα παρέχουν προς τους υποψήφιους φοιτητές όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για τα προγράμματα σπουδών που διαθέτουν, ώστε να κάνουν τις καλύτερες για τον εαυτό τους επαγγελματικές επιλογές.  Ταυτόχρονα, τα ίδια τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία να προβάλουν το έργο τους και να προσελκύσουν υποψήφιους φοιτητές.

Επιπρόσθετα, η Έκθεση παρέχει την ευκαιρία να προβληθούν προϊόντα που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό, την τεχνολογία ευρύτερα, την τεχνολογία στην εκπαίδευση, όπως και σχετικές με το θέμα της Έκθεσης εκδόσεις, καθώς και άλλες υπηρεσίες που αφορούν στους νέους και τα ενδιαφέροντά τους.  Στο πλαίσιο των σκοπών και των ειδικών στόχων της Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα 2015», δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων, αφού είναι ένας τομέας που ταλανίζει τους αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση στην Κύπρο.  Κατά τη λειτουργία της Έκθεσης, πέραν των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα παρέχονται για θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και καριέρας, θα παρέχεται η ευκαιρία σε υπηρεσίες εξευρέσεως εργασίας να προβάλουν το εύρος των δραστηριοτήτων τους στο πολύ ευαίσθητο θέμα της απασχόλησης των αποφοίτων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα 2015», εξαιτίας αφενός του γενικότερου στόχου του για προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακού Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Κέντρου, το οποίο θα αποτελεί πόλο έλξης για διεθνείς ακαδημαϊκούς και φοιτητές, αλλά και του ειδικότερου στόχου του που αφορά στην ικανοποίηση των τοπικών αναγκών για ποιοτική ανώτερη εκπαίδευση.

Ειδικότερα, σε αυτή τη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση οι μαθητές, οι γονείς, νέοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από αρμόδιους φορείς για τα Κυπριακά, Ελλαδικά και άλλα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού, αλλά και για θέματα που αφορούν τις προοπτικές απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού στον τόπο μας.  Ταυτόχρονα, ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που ασχολούνται με θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη φετινή Έκθεση συμμετέχουν:

  • Η Υπηρεσία Εξετάσεων η οποία διοργανώνει τις Παγκύπριες Εξετάσεις και άλλες εξετάσεις πιστοποιήσεων, προσλήψεων ή προαγωγών και φέρει την ευθύνη τη διασφάλιση έγκυρων, αξιόπιστων και διαφανών εξεταστικών διαδικασιών που προάγουν την αξιοκρατία.
  • Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ), η οποία παρέχει Συμβουλευτική σε μαθητές, νέους και άλλους ενδιαφερόμενους για  θέματα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών.
  • Τα Συμβούλια που σχετίζονται με ζητήματα αναγνώρισης τίτλων και προγραμμάτων σπουδών, όπως είναι το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) αλλά και το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).
  • Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, η οποία αξιολογεί τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τα προγράμματα σπουδών τους και έχει την ευθύνη του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια.
  • Τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία θα παρέχουν πληροφορίες για τα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που διαθέτουν.

Με την ευκαιρία της πραγματοποίησης της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης «Εκπαίδευση και Καριέρα 2015», θεωρώ αναγκαίο, να τονίσω ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, πέραν της έμφασης που εναποθέτει στην ενίσχυση και αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προχωρά στην υλοποίηση και των άλλων βασικών πυλώνων της χαραχθείσας πολιτικής, με κύριο στόχο την αναβάθμιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης  μέσω: α) της ανάπτυξης, επιμόρφωσης και ποιοτικής αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εκπαίδευσης, β) του εκσυγχρονισμού των διοικητικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, των σχολικών μονάδων και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, γ) της αναβάθμισης του περιεχομένου και της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και δ) της στήριξης και της ενίσχυσης του κάθε εκπαιδευομένου αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα του και στοχεύοντας στην ανάπτυξη της ενεργού πολιτότητας.

Θεωρώ ότι η φετινή Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου συνεισφέρει στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων του Υ.Π.Π. που αφορούν στην επιστημονική εκπαιδευτική και επαγγελματική ενημέρωση των υποψήφιων φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Ταυτόχρονα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο.  Γι΄ αυτό και ευχαριστώ τους συνδιοργανωτές μας, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού που ανέλαβαν την ευθύνη συνδιοργάνωσης της Έκθεσης, όπως επίσης όλους όσοι εργάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο για την επιτυχία του θεσμού της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης.

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα