Neolaia Cyprus

Coca-Cola – Global Water Partnership-Mediterranean: Αποστολή Νερό» για την αξιοποίηση των Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων της Κύπρου

apnero

Σε διάσκεψη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης υλοποίησης των εργασιών εγκατάστασης νέων και αποκατάστασης υφιστάμενων συστημάτων ανακύκλωσης «γκρίζου» νερού και συλλογής βρόχινου νερού σε δημόσια δημοτικά σχολεία και κρατικά Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Οι εργασίες έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων «Αποστολή Νερό» το οποίο πραγματοποιείται από το Global Water Partnership – Mediterranean και το Σύστημα της Coca-Cola στην Κύπρο (Α/φοί Λανίτη και The Coca-Cola Company), με χρηματοδότηση ύψους 680.000 δολαρίων για το διάστημα 2013-2017 από το Ίδρυμα της Coca-Cola στην Ατλάντα των ΗΠΑ (The Coca-Cola Foundation). Συνεργάτες των εκπαιδευτικών δράσεων του Προγράμματος είναι το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)/ δίκτυο MEdIES και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Συγκεκριμένα, τέσσερα δημόσια σχολεία και τρία κρατικά Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εντάχθηκαν στον πρώτο κύκλο έργων των πράσινων υποδομών. Δύο σχολεία (Γυμνάσιο Λινόπετρας, Στ’ Δημοτικό Αγλαντζιάς) και δύο Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – στην Αθαλάσσα και τη Σαλαμιού – επωφελήθηκαν από την εγκατάσταση συστήματος ανακύκλωσης «γκρίζου» νερού, ενώ σε δύο ακόμα σχολεία έγινε αποκατάσταση των ήδη υπαρχόντων συστημάτων ανακύκλωσης «γκρίζου» νερού (Δημοτικά Σχολεία Γερίου και Αγίου Ανδρέα), με στόχο τη μεγαλύτερη αποδοτικότητά τους. Τέλος, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον Πεδουλά, με μία ολιστική προσέγγιση για την αξιοποίηση των Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων, εγκαταστάθηκε διπλό σύστημα ανακύκλωσης «γκρίζου» νερού και συλλογής όμβριων υδάτων.

Ο Υπουργός Παιδείας, κ. Κώστας Καδής, ανέφερε στο χαιρετισμό του ότι το Πρόγραμμα «Αποστολή Νερό» αποτελεί ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων για την προώθηση της περιβαλλοντικής κουλτούρας των μαθητών και γενικότερα των πολιτών. Με τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε σχολικούς και άλλους χώρους μάθησης βρισκόμαστε πιο κοντά στην επίτευξη του αειφόρου σχολείου, το οποίο συνιστά πρόκληση και ζητούμενο του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Τεράστιας σημασίας αποτελεί επίσης και η εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών που πετυχαίνει το Πρόγραμμα μέσω του εκπαιδευτικού υλικού «το άλλο νερό» που ετοιμάστηκε, το οποίο πέρα από το γεγονός ότι έχει διανεμηθεί δωρεάν στα σχολεία της Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης, ως συμπληρωματικό εργαλείο για την εξέταση της θεματικής ενότητας «νερό», αποτέλεσε και βασικό μέσο εκπαίδευσης και κατάρτισης, για πέραν των 250 εκπαιδευτικών, στα σχετικά θέματα.

Το Πρόγραμμα «Αποστολή Νερό» θα επεκτείνει τις δράσεις εκπαίδευσης, ανάδειξης και αξιοποίησης των μη συμβατικών πόρων στην Κύπρο σε συνεργασία με εθνικούς φορείς κατά τα επόμενα έτη, με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola.

Περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του Προγράμματος «Αποστολή Νερό», μπορείτε να βρείτε εδώ: www.gwpmed.org, Mission Water Cyprus.

Σχετικά με το Πρόγραμμα «Αποστολή Νερό»
Το Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων «Αποστολή Νερό» ξεκίνησε στην Κύπρο το 2013 από το διεθνή οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), σε συνεργασία με το σύστημα της Coca-Cola στην Κύπρο (Α/φοί Λανίτη και The Coca-Cola Company). Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)/δίκτυο MEdIES. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το ποσό των $680,000 για την περίοδο 2013-2017, αποκλειστικά από το Ίδρυμα της Coca-Cola στην Ατλάντα των ΗΠΑ, το οποίο στηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με το Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med)
Το Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), με έτος ίδρυσης το 2002, είναι το Μεσογειακό Σκέλος του διακυβερνητικού οργανισμού Global Water Partnership. Με στόχο την ασφάλεια υδατικών πόρων στη Μεσόγειο, το GWP-Med προωθεί δράσεις και δοκιμαστικά πρότυπα και ενισχύει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση και τη βιώσιμη χρήση των υδατικών πόρων στην περιοχή.

Δραστηριοποιούμενο σε περιφερειακό, εθνικό, τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο, το GWP-Med προσφέρει τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση πολιτικών, διευκολύνει το διάλογο σχετικά με την υδατική ασφάλεια και την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και εφαρμόζει δράσεις επίδειξης. Τα θέματα που στοχεύει περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων διακυβέρνησης με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών ή υδάτινων πόρων με διασυνοριακό χαρακτήρα, τη διαχείριση των μη συμβατικών υδατικών πόρων και σε αστικό επίπεδο, τη διαχείριση της ζήτησης νερού, τη σχέση νερού – τροφής – ενέργειας – περιβάλλοντος, τη διαχείριση υπόγειων υδάτινων πόρων, τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, την εκπαίδευση, την ενίσχυση των ικανοτήτων και τη δικτύωση με στοχευμένες ομάδες εταίρων, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν αποφάσεις, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επιπλέον, το GWP-Med προσεγγίζει οριζόντια ζητήματα που άπτονται περισσότερων πολιτικών, όπως αυτά των φύλων, της ισότητας, των νέων και της φτώχειας.

Σχετικά με το Σύστημα της Coca-Cola στην Κύπρο
Η The Coca-Cola Company είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, με περισσότερα από 500 εμπορικά σήματα και περισσότερα από 3.500 προϊόντα σε όλες τις κατηγορίες μη αλκοολούχων ποτών (ανθρακούχων ποτών, χυμών και φρουτοποτών, εμφιαλωμένου νερού, καθώς και έτοιμου [ready-to-drink] καφέ και τσαγιού). Μαζί με την Coca-Cola, που αναγνωρίζεται ως το κορυφαίο εμπορικό σήμα στον κόσμο, η The Coca-Cola Company εμπορεύεται 16 brands αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των Coca-Cola Light/Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, Vitamin water, Powerade, Minute Maid, Simply Georgia και DelValle. Μέσω του μεγαλύτερου συστήματος διανομής στον κόσμο, καταναλωτές σε περισσότερες από 200 χώρες απολαμβάνουν τα προϊόντα της, περισσότερες από 1,9 δισ. φορές την ημέρα. Η The Coca-Cola Company δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο ως «Σύστημα», σε συνεργασία με τους κατά τόπους εμφιαλωτές της (300 εμφιαλωτές παγκοσμίως), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή / εμφιάλωση, καθώς και για την πώληση / φυσική διανομή των προϊόντων της.

Στην Κύπρο, εμφιαλωτής της The Coca-Cola Company είναι η Α/φοί Λανίτη που, μαζί με την Coca-Cola, αποτελούν το «Σύστημα» της Coca-Cola. Η Αφοί Λανίτη δραστηριοποιείται εδώ και 70 χρόνια στην κυπριακή αγορά και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στην κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών. Αποτελεί μέλος του πολυεθνικού Ομίλου Coca-Cola Hellenic Bottling Corporation, του δεύτερου μεγαλύτερου εμφιαλωτή, παγκοσμίως, προϊόντων της εταιρείας The Coca-Cola Company, αλλά και αναψυκτικών προϊόντων εν γένει, με διεθνή παρουσία σε 28 χώρες, όπου εξυπηρετεί περισσότερους από 581 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Αφοί Λανίτη παράγει, διανέμει και εμπορεύεται προϊόντα της The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Nestea (κοινοπραξία με Nestle), τον έτοιμο προς πόση καφέ illycafe (κοινοπραξία με illy), τα mixers Schweppes), καθώς και δικά της προϊόντα, που περιλαμβάνουν τις σειρές χυμών και γάλακτος Λανίτης, τα φυσικό νερό ΚΥΚΚΟΣ και το φυσικό μεταλλικό νερό ΑΥΡΑ και τα ενεργειακά ποτά Monster, ενώ διανέμει τα γαλακτοκομικά προϊόντα ΦΑΓΕ και Pittas.

 

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα