Neolaia Cyprus

Διαγωνισμός Σχολικών Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής σε θέματα ασφάλειας και υγείας

mathites

Η ενσωμάτωση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στο αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος αναμένεται να συμβάλει στη συνεχή και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Και αυτό γιατί οι σημερινοί μαθητές, αλλά αυριανοί εργοδότες και εργαζόμενοι, αναμένεται να αποκτήσουν διαχρονικά γνώσεις στα θέματα ασφάλειας και υγείας και νοοτροπία ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό έχει θεσμοθετηθεί η βράβευση αξιόλογων Σχολικών Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής, μέσα στις δραστηριότητες για την Εβδομάδα Ασφάλειας Υγείας στην Εργασία.

Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τη σχολική περίοδο 2013 – 2014 προκήρυξαν, για πέμπτη φορά, το Διαγωνισμό Σχολικών Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού υποβληθήκαν οκτώ (8) υποψηφιότητες οι οποίες αξιολογήθηκαν από Επιτροπή Αξιολόγησης που απαρτιζόταν από εκπροσώπους των Υπουργείων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Παιδείας και Πολιτισμού.

Η απονομή των χρηματικών βραβείων αξίας €400, του επάθλου καθώς και του σχετικού Πιστοποιητικού στους εκπροσώπους των σχολείων που βραβεύτηκαν στον Διαγωνισμό έγινε από τον κ. Ανδρέα Ασσιώτη, Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, κατά τη διάρκεια της Τελετής Έναρξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2014.

• Για τη Προδημοτική και Δημοτική βαθμίδα βραβεύτηκαν το Δημοτικό Σχολείο Μενοίκου, το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας και το Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική»,

• Για τη Γυμνασιακή βαθμίδα δεν δόθηκε βραβείο,

• Για τη Λυκειακή και Τεχνική βαθμίδα βραβεύτηκε το Λύκειο Αραδίππου.

Περιληπτικά τα παραδείγματα που βραβεύτηκαν έχουν ως ακολούθως:

Δημοτικό Σχολείο Μενοίκου

Τα παιδιά της Γ΄ Τάξης του σχολείου κατά την επίσκεψή τους στο κοινοτικό πάρκο διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να παίξουν με ασφάλεια καθώς στον χώρο υπήρχαν επικίνδυνες καταστάσεις όπως σπασμένα παιχνίδια, σκουπίδια, ακλάδευτα δέντρα, σπασμένες πινακίδες κ.ά. Οι μαθητές μέσα από ομαδικές εργασίες κατέγραψαν τα επικίνδυνα σημεία και εισηγήθηκαν τρόπους για βελτίωση της κατάστασης. Στο πλαίσιο λήψης δράσης ενημέρωσαν το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και όλους τους μαθητές του σχολείου, τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου και συναντήθηκαν με τον Κοινοτάρχη στην παρουσία των γονιών και των εκπαιδευτικών τους. Επίσης, τα παιδιά παρακολουθούσαν την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης του χώρου από το προσωπικό της Επαρχιακής Διοίκησης και συμμετείχαν εθελοντικά μαζί με τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου στον καλοπισμό του χώρου με φύτεμα λουλουδιών, βάψιμο και γενική καθαριότητα. Επίσης, ετοίμασαν σχέδια με συμβουλές προς τους επισκέπτες του πάρκου και κατάρτησαν πρόγραμμα για την εκ περιτροπής καθαριότητα και περιποίηση του πάρκου από διάφορες τάξεις του σχολείου.

Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας

Για την ανάπτυξη του παραδείγματος οι μαθητές του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας επισκέφθηκαν τους χώρους του σχολείου για εντοπισμό επικίνδυνων καταστάσεων και μετά από εκτίμηση των κινδύνων εισηγήθηκαν στη διευθύντρια του σχολείου το κλάδεμα των δέντρων σε συγκεκριμένο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών αφού τα κλαδιά αποτελούσαν κίνδυνο για τα παιδιά που συγκεντρώνονταν και έπαιζαν εκεί. Σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, γεωπόνο από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και κηπουρό από το Δημαρχείο προέβησαν στη διαμόρφωση του χώρου, ενημέρωσαν σχετικά τους άλλους μαθητές και τους προέτρεψαν να προβούν σε βελτιώσεις άλλων χώρων του σχολείου.

Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική»

Οι μαθητές του Ενιαίου Ολοήμερου Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου «Ιαματική» συγκέντρωσαν και μελέτησαν διάφορα στατιστικά στοιχεία για τα αίτια των ατυχημάτων που συνέβησαν στον σχολικό τους χώρο. Το θέμα τέθηκε σε συνεδρία του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε όπως μαθητές και εκπαιδευτικοί επισκεφθούν τους χώρους του σχολείου και καταγράψουν και φωτογραφίσουν επικίνδυνα σημεία και συμπεριφορές. Στο πλαίσιο λήψης μέτρων το κάθε παιδί ετοίμασε τη δική του εργασία την οποία παρουσίασε σε όλους τους άλλους ενώ συγκεντρωτικά ετοιμάστηκε Κώδικας Πρόληψης Ατυχημάτων στο Σχολείο. Επίσης, φιλοτεχνήθηκαν και τοποθέτησαν πινακίδες σε χώρους του σχολείου για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των μαθητών.

Λύκειο Αραδίππου

Το παράδειγμα που υποβλήθηκε από το σχολείο είχε τίτλο «Η συνεχής επαγρύπνηση για την ασφάλεια και υγεία των παιδιών στο σχολείο αποτελεί καθήκον όλων των εμπλεκομένων». Η Διεύθυνση με τους εκπαιδευτικούς μέσα από τη λειτουργία της Επιτροπής Ασφάλειας εντόπισαν και μερίμνησαν για επιδιόρθωση επικίνδυνων καταστάσεων στο σχολικό χώρο ενώ μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ετοίμασαν βίντεο και ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία παρουσίαζαν στις άλλες τάξεις για διαφώτιση και διαμόρφωση νοοτροπίας ασφάλειας και υγείας. Ως αποτέλεσμα των δράσεων αυτών οι μαθητές, με βάση τα αποτελέσματα ειδικού ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ένιωθαν περισσότερο ενημερωμένοι και ασφαλείς στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα