Neolaia Cyprus

Αυξημένες οι αναπτυξιακές δαπάνες του Υπ. Παιδείας για το 2015

ypourgeio

O προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2015 ανέρχεται στα 925 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση ύψους 2.031.305 εκατομμύρια ευρώ από αυτόν του 2014 δήλωσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του ΥΠΠ ο κ. Καδής είπε ότι αναλυτικότερα στον προϋπολογισμό του 2014 παρουσιάζεται μείωση ύψους 6.411.893 εκατομμύρια ευρώ στις τακτικές δαπάνες ενώ στις αναπτυξιακές δαπάνες παρουσιάζεται αύξηση ύψους 8.443.197 εκατομμύρια ευρώ, “γεγονός που καταδεικνύει την προσήλωση της Κυβέρνησης σε μια πορεία ανάπτυξης”.

Ο Υπουργός Παιδείας εξήγησε ότι η μείωση στις τακτικές δαπάνες οφείλεται κυρίως στην μείωση των προνοιών για αποδοχές προσωπικού κατά 9.798.657 εκατομμύρια ευρώ και αυτό εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αφυπηρετήσεων εκπαιδευτικών που κατείχαν υψηλές θέσεις στην ιεραρχία.

Πρόσθεσε ότι καταβλήθηκαν προσπάθειες για συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών ενώ οι χορηγίες προς ΚΟΑ, ΚΟΕ, ΘΟΚ και ΟΝΕΚ παραμένουν στα ίδια επίπεδα ενώ σημειώνεται αύξηση στις χορηγίες προς τις Σχολικές Εφορείες ύψους 2.750.000 περίπου ευρώ.

Ο κ. Καδής είπε ότι η αύξηση στις αναπτυξιακές δαπάνες οφείλεται στην αύξηση της πρόνοιας για την υλοποίηση μέτρων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης κατά 3.254.500 ευρώ για υλοποίηση δράσεων που θα προκύψουν από την προώθηση εισηγήσεων μελετών που έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Παιδείας.

Η αύξηση στις αναπτυξιακές δαπάνες οφείλεται επίσης στην αύξηση της πρόνοιας για το κτιριολογικό έργο του ΥΠΠ κατά 1.000.000 εκατομμύριο ευρώ και στην αύξηση της πρόνοιας για τον πολιτισμό η οποία ανέρχεται στο 1.660.000 εκατομμύριο ευρώ περίπου.

Αναλυτικότερα στον τομέα της Παιδείας περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας, η αναδιοργάνωση της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου, το νέο σχέδιο διορισμών στην εκπαίδευση, διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής για την επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών λειτουργών, η διαμόρφωση νέου συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου    και των εκπαιδευτικών, αναβάθμιση και επέκταση των Μεταλυκειακών Ινσιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η στήριξη άπορων μαθητών και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση των στρατιωτών.

Ο κ. Καδής, αναφορικά με τον Πολιτισμό, είπε ότι η αύξηση στις δαπάνες οφείλεται στην διοικητική ανασυγκρότηση του πολιτισμού και εγκαθίδρυση εθνικής πολιτικής για τον πολιτισμό, ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, κατοχύρωση χώρου και έναρξης διαδικασιών ανέγερσης κυπριακής βιβλιοθήκης, επέκταση της Κρατικής Πινακοθήκης, αύξηση χορηγίας για παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και συμπερίληψη πρόνοιας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα “Πάφος 2017”.

Στον τομέα του Αθλητισμού θα γίνει, όπως είπε ο Υπουργός Παιδείας, αναδιοργάνωση δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΟΑ και διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για τον αθλητισμό ενώ στον τομέα της Νεολαίας, περιλαμβάνονται για το 2015, αναδιοργάνωση της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του ΟΝΕΚ και διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για την νεολαία.

Ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι το ΥΠΠ ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής, αξιοποιεί την ευκαιρία άντλησης ευρωπαϊκών κονδυλίων από συγχρηματοδούμενα προγράμματα της ΕΕ, και συγκεκριμένα προωθούνται σχολικές δράσεις εκπαιδευτικής προτεραιότητας, ένα έργο το οποίο αξιοποιεί θετικά στοιχεία των ΖΕΠ σε όλες τις σχολικές μονάδες με συνολική πρόνοια 12.000.000 εκατομμύρια ευρώ.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αναβαθμίζεται η ποιότητα, η ελκυστικότητα και η αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με συνολική πρόνοια που καλύπτει το ποσό των 7.250.000 εκατομμυρίων ευρώ ενώ παράλληλα θεσπίζονται μηχανισμοί πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης με συνολική πρόνοια 1.400.000 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Καδής είπε ότι για το 2015 προβλέπεται, επίσης, η εισαγωγή υπηρεσιών υποστήριξης που να συνδέει τα σχολεία ηλεκτρονικά με το ΥΠΠ με συνολική πρόνοια 9.000.000 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλύοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΥΠΠ σημείωσε ότι στηρίζεται, πέραν από το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, στους άξονες εκπαιδευτικής πολιτικής, στις προτεραιότητες της Στρατηγικής “ Ευρώπη 2020”  αλλά και στις εμφάσεις που το ίδιο το Υπουργείο έχει ιεραρχήσει ως προτεραιότητές του.

Ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του νέου συστήματος που διαμορφώνεται για την διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και του στρατηγικού πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής.

Αναφορικά με τον βαθμό υλοποίησης του έργου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο κ. Καδής είπε ότι επί προηγούμενης διακυβέρνησης το 2012 ανήλθε στο 77,13% ενώ το 2013 επί της παρούσας διακυβέρνησης έφθασε στο 90,38%, ανάλογο ποσοστό του οποίου αναμένεται να σημειωθεί και κατά το 2014 δεδομένου ότι μέχρι τώρα το παραχθέν έργο έχει φθάσει ήδη στο 60% περίπου.

O Yπουργός Παιδείας αναφορικά με τις εισηγήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και τις αξιώσεις της Τρόικας αναφορικά με το ΥΠΠ είπε ότι λαμβάνονται υπόψη, ωστόσο ιδιαίτερα οι εισηγήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας δεν είναι δεσμευτικές και αυτό θα αποδειχθεί μέσα από τις προτάσεις πολιτικής που θα καταθέσει το Υπουργείο στα πλαίσια ενός δομημένου διαλόγου με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για θέματα που τις απασχολούν.

Ανέφερε πως στις 7 Νοεμβρίου θα έχει συνάντηση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις στις οποίες θα αναλύσει τις θέσεις του Υπουργείου Παιδείας για το θέμα του διορισμού των εκπαιδευτικών οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες των λειτουργών της εκπαίδευσης και αντιμετωπίζουν τους εκπαιδευτικούς με διαφάνεια και αξιοκρατία.

Ο κ. Καδής είπε ότι η μεταβατική περίοδος εφαρμογής του νέου προγράμματος διορισμών θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2015.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, εξέφρασε ικανοποίηση για την αύξηση στις αναπτυξιακές δαπάνες του ΥΠΠ αλλά και για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός εδράζεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης αν και ο τομέας της εκπαίδευσης έχει επίσης πληγεί από την οικονομική κρίση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γεώργιος Τάσου, δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του ΥΠΠ έχει συγκεκριμένους στόχους και έχει δώσει έμφαση σε θέματα ανάπτυξης ενώ έχουν μειωθεί οι τακτικές δαπάνες για αυτό χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του Υπουργείου οι οποίες περιλαμβάνουν σειρά από μέτρα που αναβαθμίζουν την παρεχόμενη εκπαίδευση στον τόπο μας.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς αναφέρθηκε σε στασιμότητα και ξήλωμα που χαρακτηρίζουν τους σχεδιασμούς και πολιτικές της κυβέρνησης στον τομέα της Παιδείας με τον προϋπολογισμό που παρουσιάστηκε να μην ανταποκρίνεται στις εξαγγελίες και τις προσδοκίες όλων ότι η Παιδεία θα αποτελούσε βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας αλλά και πυλώνα διατήρησης της κοινωνικής συνοχής.

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα