Neolaia Cyprus

«Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος PISA–Τα επόμενα βήματα για την Κύπρο»

kadis

«Η σημερινή ημερίδα είναι εξαιρετικής σημασίας, αφού θα μας επιτρέψει να ανασκοπήσουμε τα αποτελέσματα ενός σημαντικού Προγράμματος που παρουσιάζει στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης και τα συγκρίνει μάλιστα με στοιχεία άλλων χωρών, βοηθώντας μας παράλληλα να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα», ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δρ Κώστας Καδής, στον χαιρετισμό του στην ημερίδα που οργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σήμερα Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου με θέμα “Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος PISA : Τα επόμενα βήματα για την Κύπρο”.

Κατά την έναρξη της ημερίδας, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού σημείωσε ότι η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων αποτελεί έναν από τους στόχους που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη φετινή σχολική χρονιά. Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ο κ. Καδής, είναι ένα βασικό ζητούμενο της κοινωνίας, αφού αποτελεί κοινή διαπίστωση, τα τελευταία χρόνια, ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στις επενδύσεις της Πολιτείας στην εκπαίδευση, σημειώνοντας ότι αυτό διαπιστώνεται τόσο από διεθνείς έρευνες, όπως το πρόγραμμα PISA , όσο και τα αποτελέσματα εσωτερικών εξετάσεων, όπως οι Παγκύπριες Εξετάσεις.

«Το Πρόγραμμα PISA , το οποίο στοχεύει στην αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό, έχει καταδείξει στοιχεία για τις επιδόσεις των μαθητών μας τα οποία προβληματίζουν. Οι Κύπριοι μαθητές που βρίσκονται προς στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν φαίνεται να έχουν κατακτήσει τις γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην πλήρη ένταξη και την ενεργό συμμετοχή τους στις σύγχρονες κοινωνίες», επισήμανε ο κ. Καδής.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού τόνισε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι αποφασισμένο να εγκύψει στο θέμα και να αξιοποιήσει τα πορίσματα των διεθνών ερευνών με εποικοδομητικό τρόπο, ώστε να καθορίσει την πορεία του για βελτίωση, με συλλογικό και υπεύθυνο τρόπο.

Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτισε, επίσης, η Ευρωπαία Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, κα Ανδρούλα Βασιλείου, η οποία, αφού συνεχάρη το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την οργάνωση της ημερίδας, ανέφερε: «Γνωρίζουμε ότι πρέπει να αναπτύξουμε στην Ευρώπη μια ακόμη πιο ισχυρή οικονομία που να βασίζεται στη γνώση και να εξασφαλίσουμε την αριστεία των νέων μας στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις επιστήμες και ότι πρέπει να επενδύσουμε αποτελεσματικότερα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ώστε να επιτύχουμε τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα». Η κα Βασιλείου, τόνισε επίσης ότι κάθε στοχευμένη μεταρρύθμιση πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία. Η έρευνα PISA , πρόσθεσε, παρέχει τη δυνατότητα αυτή, καθώς αποτελεί μια πολύ καλή βάση -με τη μέτρηση της σχολικής εκπαίδευσης κάθε τρία χρόνια – χρησιμοποιώντας δοκιμασμένα και αξιόπιστα εργαλεία.

Χρήσιμες πληροφορίες και καλές πρακτικές μοιράστηκαν με τους συνέδρους ο κ. Gunda Tire και ο κ. Jerzy Wisniewski , εμπειρογνώμονες από την Εσθονία και την Πολωνία αντίστοιχα. Οι ξένοι ομιλητές παρουσίασαν τρόπους με τους οποίους οι χώρες τους αξιοποίησαν τα αποτελέσματα του προγράμματος PISA προκειμένου να επιφέρουν θετικές μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό τους σύστημα. Τις παρουσιάσεις ακολούθησαν εργαστήρια, στα οποία συζητήθηκε η περίπτωση της Κύπρου και συγκεντρώθηκαν απόψεις για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

Η σημερινή ημερίδα απευθυνόταν στα στελέχη της εκπαίδευσης και αποτελεί το πρώτο βασικό βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που στοχεύει στον καθορισμό της πορείας για βελτίωση και επίτευξη των επιδιώξεών του.

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα