Neolaia Cyprus

Εθνοφρουροί μπορούν πλέον να φοιτούν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

IF

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Υπουργεία Παιδείας και Άμυνας εξήγγειλαν και επίσημα την έναρξη σε πιλοτική βάση από τον Ιανουάριο του 2015 της εξ αποστάσεως φοίτησης αρχικά 120 εθνοφρουρών, την κάλυψη των εξόδων της οποίας θα αναλάβουν εξ ολοκλήρου σε αυτή την φάση τα δύο Υπουργεία.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής είπε ότι “η προσφορά μαθημάτων θα βασίζεται στην αξιοποίηση του Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), η οποία επιτρέπει τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των μαθημάτων μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ κάθε μάθημα θα αντιστοιχεί σε 10 ECTS”.

Ο κ. Καδής είπε ότι “η φοίτηση θα γίνεται χωρίς να υπάρχει ανάγκη μετακίνησης των εθνοφρουρών ή χρήσης ειδικών χώρων στα στρατόπεδα και αυτό επειδή το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει την αναγκαία υποδομή και σύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, ενώ η εκπαιδευτική του μεθοδολογία επιτρέπει τον σχηματισμό τμημάτων με εκπαιδευόμενους από διάφορα μέρη της Κύπρου”.

Εξήγησε ότι “η δυνατότητα της επιλογής μαθημάτων θα ξεκινά για τους εθνοφρουρούς 6 μήνες μετά την κατάταξή τους και στο σύνολο της 24μηνης θητείας τους θα μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι 5 μαθήματα, κατανεμημένα ως εξής: μέχρι ένα μάθημα στο δεύτερο εξάμηνο της θητείας τους, μέχρι δύο στο τρίτο και μέχρι δύο στο τέταρτο.”

Ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι “το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές των ΑΑΕΙ της Κύπρου και Ελλάδας, προκειμένου τα προσφερόμενα μαθήματα από το ΑΠΚΥ να έχουν συνάφεια με τα αντίστοιχα μαθήματα των ΑΑΕΙ, έτσι ώστε να μεταφέρονται και να πιστώνονται οι μονάδες ECTS σε όσους εθνοφρουρούς τα ολοκληρώνουν με επιτυχία (σύμφωνα με τις πρόνοιες της διαδικασίας της Μπολόνια)”.

Πρόσθεσε ότι “το θέμα αυτό, μάλιστα, συζητήθηκε στις 19 Ιουνίου 2014 κατά τη συνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με τον Έλληνα ομόλογό του, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία”.

Ο κ. Καδής είπε ότι “ η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΑΠΚΥ θα γίνεται στον ελεύθερο χρόνο των εθνοφρουρών, προκειμένου να μην επηρεάζεται το πρόγραμμα των Μονάδων της Εθνικής Φρουράς και η έναρξη του εν λόγω προγράμματος θα μπορεί να είναι δυνατή σε πιλοτική βάση από τον Ιανουάριο του 2015, ενώ η πλήρης εφαρμογή του από τον Σεπτέμβρη του 2015”.

Στην πιλοτική φάση, είπε ο Υπουργός Παιδείας, “θα συμμετάσχουν μέχρι 120 εθνοφρουροί, οι οποίοι θα επιλεγούν στη βάση κριτηρίων που θα καθοριστούν και η συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα για τους 120 εθνοφρουρούς θα είναι δωρεάν”.

Το κόστος για την προσφορά του προγράμματος στην πιλοτική φάση εκτιμάται ότι θα ανέλθει στις 36000 ευρώ (300 ευρώ για κάθε εξαμηνιαίο μάθημα/θεματική ενότητα), και θα καλυφθεί από κοινού από τα δύο Υπουργεία, με εξοικονομήσεις από τους προϋπολογισμούς τους, σημείωσε ο Κώστας Καδής.

Ανέφερε, επίσης, ότι “κατά την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εθνοφρουροί που έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή/και της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού, ενώ εκτιμάται ότι από την υλοποίηση της εν λόγω Πρότασης θα προκύψουν πολλά οφέλη, τόσο για τους ίδιους τους εθνοφρουρούς όσο και για τις οικογένειές τους και για την ευρύτερη κοινωνία”.

Συγκεκριμένα, είπε ο Υπουργός Παιδείας “θα μειωθεί ο πραγματικός χρόνος φοίτησης των εθνοφρουρών στα ΑΑΕΙ στα οποία θα εισαχθούν, με συνέπεια να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν πιο σύντομα στην αγορά εργασίας ενώ με την παραγωγική αξιοποίηση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας οι εθνοφρουροί δεν θα αποξενώνονται από τον χώρο της εκπαίδευσης, ενώ, παράλληλα, θα εξοικειώνονται με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών/μεθόδων”.

Περαιτέρω, “θα αξιοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος των εθνοφρουρών, με έμμεσα οφέλη σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο και θα είναι δυνατόν η ακαδημαϊκή εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση των στρατευσίμων να αξιοποιηθεί και επ’ ωφελεία της Εθνικής Φρουράς, για το διάστημα που θα υπηρετούν στις τάξεις της”.

“Δέσμευση όλων προς την κυπριακή κοινωνία είναι ότι θα αρχίσει η άμεση υλοποίηση της απόφασης για προσφορά μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προς τους εθνοφρουρούς, ενώ θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η προσφορά εκπαίδευσης να επεκταθεί και σε άλλες μορφές, όπως η επαγγελματική κατάρτιση”, είπε ο Υπουργός Παιδείας.

Στη δική του ομιλία ο Υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαϊδης είπε ότι “η ταχύτητα με την οποία προχωρήσαμε στη μελέτη, στην από κοινού επεξεργασία, και τελικά στην κατάληξη και οριστικοποίηση της πρότασης αυτής, δίνει και το στίγμα, αν θέλετε, της ανάγκης αλλά της βούλησης μας να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις και να προσαρμοστούμε στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής”.

Ο κ. Φωκαϊδης είπε ότι “ με δεδηλωμένη την πρόθεση μας ως Υπουργείο Άμυνας να καταστήσουμε το χρόνο της στρατιωτικής θητείας, όσο το δυνατό πιο χρήσιμο και παραγωγικό για τους στρατιώτες μας, θεωρούμε το νέο αυτό μέτρο εξαιρετικά σημαντικό αλλά και την απαρχή μιας σειράς και άλλων μέτρων που θα ακολουθήσουν”.

“Αποτελεί πρέπει να πω μέρος της ευρύτερης πολιτικής μας για την προώθηση θετικών κινήτρων με στόχο να καταστήσουμε το χρόνο της στρατιωτικής θητείας χρήσιμο και επωφελή για τους νέους μας αλλά και για να καταπολεμήσουμε την ίδια ώρα το φαινόμενο της φυγοστρατίας”, είπε ο Υπουργός Άμυνας.

Ανέφερε πως “κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης εφαρμογής του προγράμματος, το εαρινό εξάμηνο του 2015, προτεραιότητα θα δοθεί σε εθνοφρουρούς που υπηρετούν στη γραμμή αντιπαράταξης ή σε απομακρυσμένες μονάδες της Εθνικής Φρουράς, στη βάση πάντοτε κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων”.

Ο κ. Φωκαϊδης σημείωσε ότι “σε συνεργασία και πάλι με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και μέσα στο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, της πολιτικής θετικών κινήτρων, επεξεργαζόμαστε και δεύτερη πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, που θα δίνει τη δυνατότητα παραχώρησης εξ αποστάσεως διπλωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για όσους εθνοφρουρούς δεν έχουν εξασφαλίσει θέση σε ανώτατα ιδρύματα προκειμένου να τους βοηθήσουν να ενταχθούν ομαλότερα και με περισσότερα εφόδια στην αγορά εργασίας μετά τη λήξη της στρατιωτικής τους θητείας”.

Ερωτηθείς τι θα γίνει με το κόστος των διδάκτρων μετά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και κατά πόσον θα βοηθούν εθνοφρουροί με οικονομικές δυσκολίες, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι “αυτή είναι η λογική, δηλαδή να δίδεται η δυνατότητα σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη να μην πληρώνουν δίδακτρα, όμως, είμαστε σε ένα στάδιο που όλα αυτά θα τύχουν επεξεργασίας για να είμαστε σε κάποια στιγμή πλήρως έτοιμοι του χρόνου να ανακοινώσουμε τις λεπτομέρειες”.

Ο Καθηγητής Κώστας Χρίστου, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είπε ότι η πρωτοβουλία συντάσσεται με τις προσπάθειες πλήρους αξιοποίησης των υπαρχουσών υποδομών και εμπειριών του ΑΠΚΥ προς ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο όφελος διαφόρων κοινωνικών ομάδων, στρατιωτών, άνεργων νέων και πτυχιούχων.

Ο κ. Χρίστου είπε ότι στο παραπάνω πλαίσιο αξιοποιώντας την Πλατφόρμα και Εργαλεία Τηλεκπαίδευσης και καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, το ΑΠΚΥ δίνει τη δυνατότητα ευέλικτης συμμετοχής σε μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου, υψηλής ποιότητας σε Κύπριους εθνοφρουρούς.

Σημείωσε ότι η συνεργασία του ΑΠΚΥ με τα Υπουργεία Παιδείας και Άμυνας δεν σταματά εδώ και η δεύτερη φάση αφορά στο σχεδιασμό προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εθνοφρουρών που δεν θα συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε τριτοβάθμιο επίπεδο, ώστε να βοηθηθούν για την όσο το δυνατό ομαλότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας μετά το πέρας της θητείας τους.

Ο κ. Χρίστου είπε ότι ουσιαστικά πρόκειται για τον σχεδιασμό εξειδικευμένων ηλεκτρονικών μαθημάτων με περιεχόμενο που θα προκύπτει με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευομένων .

Πρόσθεσε ότι τέτοια μαθήματα μπορούν να συνδεθούν με δυνατότητες μελλοντικής απασχόλησης των εθνοφρουρών και το περιεχόμενό τους μπορεί να περιστρέφεται γύρω από θέματα όπως e-Business, πληροφορική, εκμάθηση ξένων γλωσσών αλλά και πιο εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς.

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα