Neolaia Cyprus

Προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

ypourgeio

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διενεργεί διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, οι οποίοι θα κληθούν να διδάξουν στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Ο προϋπολογισμός δαπάνης του Έργου ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€5500000) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι Εκπαιδευτές πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους το αργότερο μέχρι τις 8/8/2014 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Το ύψος της αντιμισθίας για την αγορά υπηρεσιών από τους Εκπαιδευτές, ανά χρονική περίοδο μαθήματος διάρκειας 45΄, καθορίζεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΜΕ09/14). Στο Πρόγραμμα προσφέρονται τα μαθήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1.3 της προκήρυξης, και  τα επίπεδα των οποίων φαίνονται στο Παράρτημα Α΄ της προκήρυξης.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα αγοράσει από τους Εκπαιδευτές υπηρεσίες, με κριτήριο τη σειρά κατάταξής τους σε Μητρώα που θα δημιουργηθούν ανά μάθημα και ανά κατηγορία επιπέδων και τις προτιμήσεις που θα δηλώσουν αναφορικά με τα ΚΙΕ  στα οποία επιθυμούν να διδάξουν και αναφορικά με τις ημέρες που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτά.

Οι Εκπαιδευτές πρέπει να:

1.         κατέχουν πιστοποιημένη (με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το

http://www.eey.gov.cy/LinkClick.aspx?fileticket=S3sb3EX_D4M%3d&tabid=98

2.         κατέχουν πρώτο (βασικό) πτυχίο ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος. Περισσότερες πληροφορίες για τα αποδεκτά στοιχεία, για πλήρωση της πιο πάνω προϋπόθεσης, βρίσκονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Οι Εκπαιδευτές πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους το αργότερο στις 8 Αυγούστου 2014 και ώρα 12.00 το μεσημέρι. Καμιά εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν γίνεται αποδεκτή μετά τον προαναφερόμενο χρόνο υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Αρμοδίας Αρχής ή/και της Αναθέτουσας Αρχής να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στους Εκπαιδευτές αναλόγως της θέσης τους στο Μητρώο που θα καταρτιστεί με βάση τη μοριοδότησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

1)    http://www.moec.gov.cy/Εκπαιδευτικό_Σύστημα/Κρατικά_Ινστιτούτα Επιμόρφωσης/Ανακοινώσεις

2)    Τηλεομοιότυπο 22-305514

3)    Τηλέφωνα 22-800648 ή 22-800647 (ωράριο δημόσιας υπηρεσίας)

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα