Neolaia Cyprus

Ο ρόλος των Επιθεωρητών στη θεματοθέτηση των Παγκυπρίων Εξετάσεων

pagkypries2014

Κλάδος Επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης θεωρεί αναγκαίον να επεξηγήσει το ρόλο των Επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΜΕ) στη διαδικασία  θεματοθέτησης των Παγκυπρίων Εξετάσεων, εξαιτίας πρόσφατων δημοσιεύσεων σε ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο του 2006, ο πρόεδρος της Επιτροπής θεματοθετών ορίζεται από την αρμόδια αρχή και μέλη της μπορούν να είναι:

(i) επιθεωρητές, διευθυντές, βοηθοί διευθυντές, έμπειροι καθηγητές/εκπαιδευτές δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης

(ii) μέλη του διδακτικού προσωπικού των ΑΑΕΙ της Κύπρου οικείας ή συναφούς ειδικότητας, που προτείνονται από αυτά.

Η αρμόδια αρχή ορίζει ως προέδρους της Επιτροπής θεματοθετών ΕΜΕ. Οι ΕΜΕ διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη, η οποία απορρέει από τις σπουδές, τις μετεκπαιδεύσεις τους και τη συμμετοχή τους σε ποικίλες επιμορφωτικές δράσεις και την πολύχρονη εμπειρία τους ως μαχίμων εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, η ανάθεση σ’  αυτούς τέτοιων καθηκόντων υπαγορεύεται και από τα σχέδια υπηρεσίας τους. Σύμφωνα με αυτά, μεταξύ άλλων, ο ρόλος τους είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός, οργανωτικός και συντονιστικός σε ποικίλα θέματα, μεταξύ αυτών και η διοργάνωση εξετάσεων και η διόρθωση εξεταστικών δοκιμίων.

Όλα τα μέλη των επιτροπών θεματοθετών υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά το σχολικό έτος που διεξάγονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις δεν έχουν ασχοληθεί με φροντιστηριακά μαθήματα, περιλαμβανομένων και των μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, που αφορούν μαθήματα των Παγκύπριων Εξετάσεων ή/και δεν έχουν υποψήφιο που είναι συγγενής τους μέχρι του τέταρτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, που θα παρακαθήσει στις Παγκύπριες εξετάσεις. Οι θεματοθέτες είναι άμεσα υπεύθυνοι για το αδιάβλητο των Παγκύπριων Εξετάσεων και λαμβάνουν προς τούτο τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της μη διαρροής του περιεχομένου των δοκιμίων σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα