Neolaia Cyprus

Υπ. Παιδείας: Δήλωση για τα αποτελέσματα στις Παγκύπριες Εξετάσεις

kadis

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι εισαγόμενοι στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου, στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΣΣΥ) της Ελλάδας, καθώς και στις Δραματικές Σχολές της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Η κατανομή των θέσεων έχει γίνει με βάση τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2014 που διενήργησε η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, από τις 19 Μαΐου μέχρι και τις 13 Ιουνίου 2014. Σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι τόσο η χορήγηση Απολυτηρίου σε τελειόφοιτους μαθητές, όσο και η χορήγηση του “Γενικού Βαθμού Κατάταξης-Πρόσβασης”, βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή των θέσεων που παραχωρούνται από τα Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας. Οι τελικές βαθμολογίες των εξεταζόμενων μαθημάτων για σκοπούς απόλυσης των τελειοφοίτων έχουν ήδη διαβιβασθεί σε όλα τα Δημόσια Λύκεια και Τεχνικές Σχολές και με βάση αυτά τα αποτελέσματα έχουν εκδοθεί τα Απολυτήρια. Επιπρόσθετα, έχουν σταλεί στα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης οι βαθμολογίες των τελειόφοιτων μαθητών οι οποίοι επέλεξαν να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς απόλυσης.

Όπως, επανειλημμένα έχει λεχθεί, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την τροποποίηση της Ελληνικής Νομοθεσίας η κατανομή των θέσεων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Απαραίτητη προϋπόθεση για διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας είναι η κατοχή Απολυτηρίου και η εξασφάλιση του “Γενικού Βαθμού Κατάταξης-Πρόσβασης” μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων. Ο “Γενικός Βαθμός Κατάταξης-Πρόσβασης”, σε εικοσάβαθμη κλίμακα, όλων των υποψηφίων που συμμετείχαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2014 ανακοινώνεται σήμερα.

Οι Παγκύπριες Εξετάσεις διεξάγονται με βάση το Νόμο του 2006 έως 2007 που προνοεί για όλες τις διαδικασίες διεξαγωγής των Εξετάσεων και έκδοσης των αποτελεσμάτων. H υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις έγινε ηλεκτρονικά σε όλα τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης που λειτούργησαν ως Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) υπό την καθοδήγηση της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Η Υπηρεσία Εξετάσεων, λόγω διαφόρων προβλημάτων που προέκυψαν σχετικά με τη λειτουργία των ΚΣΑ αποφοίτων παλαιότερων χρόνων, τελειοφοίτων Εσπερινών Σχολείων και Τεχνικών Σχολών και τελειοφοίτων Ιδιωτικών Σχολείων, δέχτηκε φέτος αιτήσεις ταχυδρομικώς και διεκπεραίωσε μεγάλο όγκο εργασιών που αφορούσε στην επεξεργασία των αιτήσεων αυτών των κατηγοριών.

Τα θέματα όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων του Πλαισίου Πρόσβασης ετοιμάστηκαν από πενταμελείς Επιτροπές Θεματοθετών. Μετά τον καταρτισμό των Εξεταστικών δοκιμίων, οι Επιτροπές Θεματοθετών ενισχύονταν και με ένα έκτο μέλος, του οποίου ο ρόλος ήταν υποβοηθητικός προς την εκάστοτε Επιτροπή με κύριο στόχο την περαιτέρω διασφάλιση της ποιότητας των εξεταστικών δοκιμίων. Σε κάθε Επιτροπή συμμετείχαν επιθεωρητές του αντίστοιχου μαθήματος, μέλη του διδακτικού προσωπικού των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου, Βοηθοί Διευθυντές και έμπειροι εκπαιδευτικοί  Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Οι Επιτροπές συγκροτήθηκαν κατόπιν εισηγήσεων των Διευθύνσεων Μέσης Εκπαίδευσης, με έγκριση της αρμόδιας αρχής και συνέρχονταν 24 ώρες πριν από κάθε εξέταση στο Κέντρο Θεματοθέτησης, όπου καταρτίζονταν και πολλαπλασιάζονταν τα εξεταστικά δοκίμια.

Η όλη εργασία γίνεται κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας, έτσι που να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας θεματοθέτησης.  Οι θεματοθέτες, οι δακτυλογράφοι, οι τεχνικοί φωτοτύπησης και το προσωπικό της Υπηρεσίας Εξετάσεων, που είχε την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Θεματοθέτησης, εργάστηκαν σε απομονωμένη πτέρυγα ξενοδοχείου, στην οποία ελεγχόταν από ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας, η οποιαδήποτε πρόσβαση ατόμων πάνω σε 24ωρη βάση.  Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, τα μέλη των Επιτροπών Θεματοθετών υπέγραψαν Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν ασχοληθεί με φροντιστηριακά μαθήματα, περιλαμβανομένων και των μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και δεν έχουν υποψήφιο συγγενή μέχρι και τέταρτου βαθμού συγγένειας.  Συνολικά εξετάστηκαν 87 μαθήματα πρόσβασης-απόλυσης, τα οποία επιλέχτηκαν για σκοπούς εξέτασης από τους υποψηφίους.  Για την εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας εργάστηκαν, ως κριτές και μέλη της Αγωνόδικου Επιτροπής 60 καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής.

Η διόρθωση των γραπτών έγινε από βαθμολογητές που επιλέγησαν και πάλι από τις Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης στα Βαθμολογικά Κέντρα, που λειτούργησαν στη Λευκωσία (Συντονιστικό), στα κτίρια του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πανεπιστημιούπολη και στη Λεμεσό, στην Γ’ Τεχνική Σχολή. Τα Βαθμολογικά Κέντρα λειτουργούσαν, καθημερινά, συνήθως από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 10:00 μ.μ., συμπεριλαμβανομένων και Σαββατοκυριάκων. Η διόρθωση των γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα παρέχει την ευχέρεια στους διορθωτές να συντονίζονται μεταξύ τους, σε συνεχή βάση με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται γρήγορη και ομοιόμορφη βαθμολόγηση των δεκάδων χιλιάδων γραπτών.

Για την περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας των Εξετάσεων και σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, εφαρμόστηκε, όπως κάθε χρόνο μετά το συντονισμό, δοκιμαστική διόρθωση πριν από την έναρξη της κανονικής διόρθωσης. Όλοι οι βαθμολογητές διόρθωσαν αριθμό τυχαίων ανώνυμων γραπτών, η Υπηρεσία Εξετάσεων προχώρησε στη στατιστική επεξεργασία των βαθμολογιών και δόθηκε ανατροφοδότηση με στόχο την εξασφάλιση ομοιόμορφης βαθμολόγησης των γραπτών.  Εξαιτίας όλων αυτών των μέτρων που λήφθηκαν παρουσιάστηκε σημαντική μείωση των υπό αναβαθμολόγηση γραπτών. Συνολικά παραλήφθηκαν 32624 γραπτά, τα οποία βαθμολογήθηκαν από 438 εκπαιδευτικούς. Η βαθμολόγηση έγινε ανεξάρτητα από δύο βαθμολογητές. Κάθε φορά που η διαφορά των δύο βαθμολογητών ήταν μεγαλύτερη του 10% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος, ακολουθούσε αναβαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή. Από το 2006, και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου που διέπει τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων, οι βαθμολογίες των δύο βαθμολογητών καλύπτονται και ο αναβαθμολογητής βαθμολογεί το γραπτό χωρίς να τις γνωρίζει. Ως εκ τούτου, επανεξέταση των γραπτών ή άλλη αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.

Τονίζεται, για μια ακόμα φορά, ότι το λογισμικό που αναπτύχθηκε από την Υπηρεσία Εξετάσεων τα τελευταία χρόνια για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των επί μέρους βαθμολογιών και των αθροισμάτων δεν επιτρέπει σφάλμα στην καταχώρηση των βαθμών των γραπτών.

Το έργο της διεκπεραίωσης των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι πράγματι σύνθετο και πολύπλοκο. Αρκεί να αναφερθεί ότι σχεδόν όλα τα Λύκεια και οι Τεχνικές Σχολές,  λειτούργησαν ως Εξεταστικά ή Συντονιστικά Κέντρα. Για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των Παγκύπριων Εξετάσεων 2014 λειτούργησαν 57 Εξεταστικά Κέντρα, εργάσθηκαν γύρω στους 370 εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης ως Πρόεδροι ή μέλη των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων και διεκπεραιώθηκαν 6915 επιτηρήσεις (Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, ορίστηκαν δύο λειτουργοί Μέσης Εκπαίδευσης ως επιτηρητές σε κάθε αίθουσα εξέτασης). Για τη μεταφορά των εξεταστικών δοκιμίων από τα Επαρχιακά Συντονιστικά Σχολεία προς τα Εξεταστικά Κέντρα εργάστηκαν 415 Βοηθοί Διευθυντές Α΄ ή Βοηθοί Διευθυντές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.  Οι Βοηθοί Διευθυντές παρέμεναν και επόπτευαν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στα διάφορα Εξεταστικά Κέντρα, ως εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εξετάσεων.  Στο Κέντρο Θεματοθέτησης και στα Βαθμολογικά Κέντρα απασχολήθηκαν 16 λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και για δεύτερη χρονιά 58 άνεργοι πτυχιούχοι.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων, ενεργώντας πάντοτε μέσα στα πλαίσια του σχετικού Νόμου, παρείχε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων διευκολύνσεις σε 692 υποψηφίους με ειδικές ανάγκες οι οποίοι υπέβαλαν σχετική αίτηση στην Ειδική Επιτροπή, που συστάθηκε με βάση τον περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Τροποποιητικό Νόμο του 2007. Οι παρεχόμενες διευκολύνσεις στόχευαν στο να εξουδετερώνουν, κατά το δυνατό, τη φυσική ή άλλη αδυναμία των υποψηφίων χωρίς ταυτόχρονα να τους παρέχουν οποιοδήποτε πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων υποψηφίων. Αναφέρεται, επίσης, ότι άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να διεκδικήσουν αριθμό υπεράριθμων θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου με κριτήρια, διαδικασίες και ποσοστό που καθορίζουν τα ίδια τα ΑΑΕΙ. Για περισσότερες πληροφορίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας με τα ΑΑΕΙ της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο, έχουν προσφερθεί και φέτος στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων, σε ποσοστό 10%, υπεράριθμες θέσεις σε συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα των ΑΑΕΙ της Κύπρου, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών και υπεράριθμες θέσεις, σε ποσοστό 3%, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις προϋπόθεση για τους υποψηφίους των συγκεκριμένων κατηγοριών ήταν η εξασφάλιση τουλάχιστον του 70% του “Γενικού Βαθμού Κατάταξης-Πρόσβασης” του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε στο Τμήμα προτίμησής τους.

Η ενημέρωση των υποψηφίων/ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα θα γίνει και ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση: www.moec.gov.cy

Για τον κάθε εισαγόμενο στα διάφορα Τμήματα δίνεται, σύμφωνα με το Νόμο Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο αριθμός υποψηφίου και ο “Γενικός Βαθμός Κατάταξης-Πρόσβασης”, που εξάγεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα και προκύπτει μετά από τη στατιστική επεξεργασία των βαθμών των υποψηφίων σε κάθε μάθημα, όπως περιγράφεται στον “Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2014”. Υπενθυμίζεται ότι, έχουν ήδη αποσταλεί στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης οι αρχικές βαθμολογίες των τελειοφοίτων για σκοπούς έκδοσης των Απολυτηρίων. Για τα Προγράμματα Σπουδών, επιπέδου Πανεπιστημίου, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξασφαλίσει βαθμό σε τέσσερα τουλάχιστον εξεταζόμενα μαθήματα του Πλαισίου Πρόσβασης και για τα Προγράμματα Σπουδών, επιπέδου ΤΕΙ και ΑΞΙΚ, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία σε τρία τουλάχιστον εξεταζόμενα μαθήματα του Πλαισίου Πρόσβασης. Επισημαίνεται ότι ο “Γενικός Βαθμός Κατάταξης­-Πρόσβασης” ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο έτος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Η κατανομή των θέσεων γίνεται με βάση το «Γενικό Βαθμό Κατάταξης-Πρόσβασης»  και τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Όσοι υποψήφιοι έχουν εξασφαλίσει δικαίωμα διεκδίκησης θέσης σε ένα Επιστημονικό Πεδίο τοποθετούνται στη σειρά με κριτήριο το «Γενικό βαθμό Κατάταξης-Πρόσβασης» που συγκέντρωσε ο καθένας. Στη συνέχεια γίνεται η κατανομή και προσφορά των θέσεων, αρχίζοντας από τον πρώτο στη σειρά επιτυχίας και με βάση τη Δήλωση Προτίμησης που συμπλήρωσε ικανοποιείται η καλύτερη στη σειρά προτίμηση του υποψηφίου (1η, 2η, 3η κτλ.), που επιτρέπει η σειρά επιτυχίας του. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η κατανομή των υποψηφίων στις διαθέσιμες θέσεις των Δημόσιων ΑΑΕΙ της Κύπρου και των Στρατιωτικών Σχολών της Ελλάδας.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υποψήφιοι οι οποίοι εξασφάλισαν θέση στα ΑΑΕΙ της Κύπρου ή στις Στρατιωτικές και Δραματικές Σχολές της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2014 έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης και στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, νοουμένου ότι εμπίπτουν στην κατηγορία Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής.  Μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας η Υπηρεσία Εξετάσεων θα εκδώσει εντός των ημερών ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. Η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί τόσο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, όσο και στον ημερήσιο τύπο.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η διάθεση των θέσεων για τα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας, θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.  Κενές θέσεις στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, οι οποίες δημιουργούνται μετά την κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, συμπληρώνονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής σε συνεννόηση με τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία ανακοινώνουν τις σχετικές διαδικασίες.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ

Για τους άρρενες που εξασφάλισαν θέση στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου και δε μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, είναι δυνατό να γίνει κράτηση θέσης σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζουν τα ίδια τα Ιδρύματα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με τα ίδια τα ΑΑΕΙ της Κύπρου, σύμφωνα με οδηγίες που παρατίθενται πιο κάτω. Για τους άρρενες στρατεύσιμους οι οποίοι εξασφαλίζουν θέση στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2014 θα γίνουν ειδικές διευθετήσεις με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για κράτηση της θέσης, μέχρι την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ

Στις Παγκύπριες Εξετάσεις  2014, υπέβαλαν αρχικά αίτηση συμμετοχής, με σκοπό την απόκτηση απολυτηρίου και τη διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας, 8791 υποψήφιοι. Από αυτούς 5925 διεκδικούν πρόσβαση στη Δημόσια Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση της Κύπρου και Ελλάδας. Με τη σημερινή κατανομή έχουν διατεθεί 2080 θέσεις βάσει των προτιμήσεων των υποψηφίων, από τις οποίες 1393 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 543 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 96 στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, 48 στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας και 1 θέση στις Δραματικές Σχολές της Ελλάδας. Επισημαίνεται ότι στους πιο πάνω αριθμούς θέσεων συμπεριλαμβάνονται και οι υπεράριθμες θέσεις που έχουν προσφερθεί στους τελειοφοίτους και αποφοίτους Τεχνικών Σχολών και Εσπερινών Σχολείων.  Συγκεκριμένα, για το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρθηκαν 37 υπεράριθμες θέσεις, για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 39 και για το ΑΞΙΚ 11.   Έχουν, επίσης, παραχωρηθεί σε αποφοίτους Τεχνικών Σχολών 2 θέσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

Η διαδικασία διεξαγωγής και εξαγωγής των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων ολοκληρώθηκε έγκαιρα, με επιτυχία από την Υπηρεσία Εξετάσεων, την οποία και συγχαίρω για τη συνεχή αναβάθμιση των απαιτούμενων διαδικασιών διεξαγωγής των εξετάσεων, για την εντατική εργασία και την ευσυνειδησία του ολιγομελούς προσωπικού της στη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τη Γενική Διευθύντρια του Υ.Π.Π., τη Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα, την Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Εξετάσεων Δρ Τέρψα Κωνσταντινίδου, που είχε τη γενική ευθύνη της οργάνωσης, διεξαγωγής και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων 2014. Ευχαριστίες απευθύνω, επίσης, στους λειτουργούς της Υπηρεσίας Εξετάσεων, Γιώργο Σιαμμά, Ευάγγελο Γραμμενίδη, Χαράλαμπο Σπύρου, Ειρήνη Αναξαγόρα, Παναγιώτη Ηρακλέους, Ελευθερία Σιακαλλή, Χριστιάνα Μιχαήλ,   Έλενα Γιάκουμου και Γκλόρια Τζεραρντίνι που εργάστηκαν σκληρά και με ζήλο για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των εξετάσεων.

Ευχαριστώ, επιπλέον, το Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τον Αν. Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, τους ΠΛΕ Μέσης Εκπαίδευσης που είχαν την υπευθυνότητα των Εξετάσεων κ. Κυπριανό Λούη και κ. Ανδρέα Ελευθερίου, τους Υπευθύνους και τις Επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων, τους θεματοθέτες, τους βαθμολογητές, τους επιτηρητές, και όλους όσοι συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεκπεραίωση του δύσκολου αυτού έργου. Ευχαριστώ επιπρόσθετα, τους Παντελή Παπακωνσταντίνου, Ιούλιο Ζούμο, Ελισάβετ Χατζηπαυλή, Λυδία Λειβαδιώτη, Χαρά Χατζηκώστα, Άθω Κυριάκου, Χρίστο Πουγιούκκα, Σωκράτη Καρεκλά και Μάρκο Χατζημιχαήλ, που, επίσης, εργάστηκαν για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των Παγκύπριων Εξετάσεων 2014.

Ευχαριστίες εκφράζω, ακόμη, προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, του οποίου τα κτίρια διατέθηκαν για τη λειτουργία του Συντονιστικού Βαθμολογικού Κέντρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς για τη συνεργασία και τη θετική συμβολή τους στην όλη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Τέλος, ευχαριστώ θερμά την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου που παρείχε διακριτικά τις υπηρεσίες της για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία των Εξεταστικών και Βαθμολογικών Κέντρων.