Neolaia Cyprus

Επιμορφωτικές δράσεις στο πλαίσιο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

ekpaideftikoi1

Κατά το τρέχον έτος, στο πλαίσιο ευρύτερης δράσης συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και την Κυπριακή Δημοκρατία, υπό τον γενικό τίτλο «Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής», πραγματοποιήθηκαν τρεις επιμορφωτικές δράσεις. Και οι τρεις δράσεις διοργανώθηκαν από τον Τομέα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου – ο οποίος είχε τη γενική ευθύνη και εποπτεία για την υλοποίησή τους – σε συνεργασία με άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Παρατίθεται συνοπτική περιγραφή για κάθε μία δράση ξεχωριστά.

  • Δράση 1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το σεμινάριο διεξήχθη, σε πρωινό χρόνο, σε δύο κέντρα επιμόρφωσης: στις 21-22 Μαρτίου 2014 στη Λευκωσία, και στις 16-17 Μαΐου 2014 στη Λεμεσό. Στη Λευκωσία συμμετείχαν 77 εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, ενώ στη Λεμεσό 75 εκπαιδευτικοί των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου.

Την επιμόρφωση ανέλαβαν δύο εισηγήτριες από τον ελλαδικό χώρο, με εξειδίκευση σε θέματα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας αλλά και με ιδιαίτερη εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας: Η κα Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και η κα Μαρία Μητσιάκη, Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας – Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εισηγήτριες αξιοποίησαν τις προϋπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευτικών και χρησιμοποίησαν ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Η επιμορφωτική δράση είχε, κυρίως, εργαστηριακό χαρακτήρα, γεγονός που συνέβαλε στην επίτευξη του βασικού σκοπού του σεμιναρίου ο οποίος ήταν η ανάδειξη αποτελεσματικών πρακτικών και στρατηγικών στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Οι κύριοι θεματικοί άξονες του σεμιναρίου ήταν οι ακόλουθοι: Το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών και τα επίπεδα γλωσσομάθειας, οι βασικές αρχές και τεχνικές δημιουργίας και αξιοποίησης διδακτικού υλικού για κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού επικοινωνιακού λόγου, η αξιοποίηση ποικίλων μεθόδων και στρατηγικών κατά τη διδασκαλία του λεξιλογίου και της γραμματικής, καθώς επίσης η διαχείριση του λάθους και η αξιολόγηση του μαθητή στην πολύγλωσση τάξη. Τα πιο πάνω θέματα έτυχαν επεξεργασίας μέσα από δραστηριότητες εργαστηριακού – βιωματικού τύπου που ενέπλεξαν τους εκπαιδευτικούς στην όλη διαδικασία. Η επιμόρφωση ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό τους συμμετέχοντες, με βάση προφορική ανατροφοδότηση που έγινε με το πέρας του σεμιναρίου αλλά και σύμφωνα με έντυπα αξιολόγησης που δόθηκαν.

Τέλος, σημειώνεται ότι το επιμορφωτικό και υποστηρικτικό υλικό του σεμιναρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy), με στόχο τη διάχυση της γνώσης και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών στο έργο τους.

  • Δράση 2: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων

Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Το τραύμα παιδιών προσφύγων και αιτητών ασύλου», το οποίο διεξήχθη σε πρωινό χρόνο, στη Λευκωσία, σε δύο φάσεις: α) στις 11 και 12 Απριλίου 2014, και β) στις 16 και 17 Μαΐου 2014. Στο σεμινάριο συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

Εισηγητής στο σεμινάριο ήταν ο κ. Αθανάσιος Χατζόπουλος, Παιδοψυχίατρος Ψυχαναλυτής Παιδιών και Εφήβων, μέλος της Societe de Psychanalyse Freudienne (SPF) και της International Winnicott Association (IWA), καθώς επίσης μέλος της Εταιρείας Σπουδών της Σχολής Μωραΐτη και της Εταιρείας Συγγραφέων. Πέρα από τη θεωρητική τοποθέτηση, ο εισηγητής αξιοποίησε περιπτώσεις από την κλινική του εμπειρία, οι οποίες συζητήθηκαν στα βιωματικά εργαστήρια.

Βασικός στόχος της δράσης ήταν η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε σημαντικά γνωσιολογικά ζητήματα που αφορούν τους πρόσφυγες και αιτητές ασύλου, όπως επίσης στον τρόπο χειρισμού των παιδιών τους που φοιτούν στα σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα οποία οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι καλούνται να βοηθήσουν καθημερινά στο πλαίσιο του ρόλου τους.

Η συγκεκριμένη επιμορφωτική δράση σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Σύμφωνα με δηλώσεις των συμμετεχόντων, το σεμινάριο ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί πρόσφερε μια καλή θεωρητική βάση, ενώ παράλληλα η συζήτηση κλινικών περιπτώσεων έδωσε την αφορμή για προβληματισμό σε ό,τι αφορά τον χειρισμό αυτών των περιπτώσεων.

  • Δράση 3: Επιμόρφωση Καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.)

Τέλος, ως τρίτη δράση, διοργανώθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.), με τίτλο «Η συμβολή του Καθηγητή/τριας Σ.Ε.Α. στη σχολική ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών αιτητών ασύλου και δικαιούχων διεθνούς προστασίας». Το σεμινάριο, το οποίο διοργανώθηκε, επίσης, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, πραγματοποιήθηκε σε τρεις επαρχίες:

Στη Λεμεσό, στη Λευκωσία και στη Λάρνακα στις 14, 15, και 16 Μαΐου 2014 αντίστοιχα. Η συμμετοχή των καθηγητών Σ.Ε.Α. ήταν αθρόα. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο στη Λεμεσό παρακολούθησαν 52 άτομα από Λεμεσό και Πάφο. Στη Λευκωσία συμμετείχαν 58 άτομα και, τέλος, στο σεμινάριο της Λάρνακας συμμετείχαν 31 άτομα από Λάρνακα και Αμμόχωστο.

Οι εισηγητές ήταν οι δρ Φραγκίσκος Γονιδάκης, Λέκτορας Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και η κα Μαριάννα Ασημακοπούλου, Ψυχολόγος στο Κέντρο Ημέρας για την ψυχική υγεία μεταναστών και προσφύγων «Βαβέλ».

Βασικός στόχος της επιμορφωτικής δράσης ήταν να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν οι καθηγητές σε καλές πρακτικές που αφορούν στην ένταξη μαθητών-αιτητών ασύλου και δικαιούχων διεθνούς προστασίας από εμπόλεμες περιοχές, οι οποίοι καλούνται τώρα να συνυπάρξουν ειρηνικά στα σχολεία της Κύπρου.

Η επιμόρφωση περιελάμβανε τόσο θεωρία όσο και βιωματικά εργαστήρια. Τα θέματα των εισηγήσεων ήταν τα ακόλουθα: α) Μετανάστες, Αιτητές Ασύλου, Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας, Διευκρίνιση Όρων, β) Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Ψυχιατρική, γ) Μετανάστευση και Ψυχοπαθολογία, δ) Επιπολιτισμός και ψυχική υγεία, ε) Ανάγκες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ατόμων που βιώνουν την προσφυγική εμπειρία, και στ) Πολιτισμική επάρκεια επαγγελματιών που εργάζονται με άτομα τα οποία προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα.

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα