Neolaia Cyprus

Πολύ θετική η επίδραση των Σχεδίων που συνδυάζουν κατάρτιση-απασχόληση

anad

Αρκετά ικανοποιητικό θεωρείται το ποσοστό απασχόλησης συμμετασχόντων σε προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η Κύπρος, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ Γιώργος Παναγίδης.

Σύμφωνα με μελέτη αξιολόγησης των επιδράσεων του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης – Σχεδίου Δράσης, απώτερος στόχος του οποίου είναι η πρόληψη και καταστολή της ανεργίας, κατά την περίοδο 2009-2012 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 45%.

Σε συνέντευξη στο ΚΥΠΕ, ο κ. Παναγίδης έκρινε ως “πολύ θετική” την επίδραση των Σχεδίων που συνδυάζουν την κατάρτιση με την απασχόληση στην επιχείρηση, προσθέτοντας ότι το 82% των συμμετεχόντων στο Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συμπλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο.

Ο κ. Παναγίδης υπογράμμισε ότι η ΑνΑΔ έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τη συμβολή της στην αντιμετώπιση των πρωτοφανών επιπτώσεων που δημιουργεί η οικονομική κρίση στην απασχόληση, δίδοντας έμφαση στα Σχέδια τοποθέτησης ανέργων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς, που προκήρυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για αντιμετώπιση της ανεργίας.

Αναφορικά με το Σχέδιο των άνεργων αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το οποίο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 28 Μαρτίου, ο κ. Παναγίδης είπε ότι λήφθηκαν γύρω στις 2.100 αιτήσεις από ανέργους και 1.300 αιτήσεις από επιχειρήσεις/οργανισμούς.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ σημείωσε ακόμα ότι οι υπηρεσίες και τα προγράμματα κατάρτισης της ΑνΑΔ αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τις ΜΜΕ, προσθέτοντας ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά το 2012 επωφελήθηκαν από τις δράσεις της ΑνΑΔ συνολικά 4.622 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 4.535 (ποσοστό 98%) ήταν ΜΜΕ.

Είπε ωστόσο ότι μετά την οικονομική κρίση του Μαρτίου του 2013 σημειώθηκε μικρή κάμψη, λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισαν πολλές επιχειρήσεις.

Ο κ. Παναγίδης τόνισε επίσης ότι η εντατική προώθηση του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου. Ετοιμάστηκαν, όπως ανέφερε, 72 Πρότυπα Επαγγελματικά Προσόντα σε διάφορους τομείς και στο παρόν στάδιο, εξετάζονται και πιστοποιούνται άτομα στους τομείς της ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας, της οικοδομικής βιομηχανίας, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, καθώς και του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης:

ΕΡ: Ποιοι είναι οι στόχοι της ΑνΑΔ στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου;

ΑΠ: Η ΑνΑΔ έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τη συμβολή της στην αντιμετώπιση των πρωτοφανών επιπτώσεων που δημιουργεί η οικονομική κρίση στην απασχόληση. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχιστεί με ακόμη πιο εντατικούς ρυθμούς, η λειτουργία του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης – Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ, με αιχμή τις δράσεις τοποθέτησης ανέργων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς, που προκήρυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για αντιμετώπιση της ανεργίας.

Βασική προτεραιότητα για την ΑνΑΔ αποτελεί η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και νοοτροπίας από το ανθρώπινο δυναμικό σε τομείς που παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξης, όπως είναι ο αναδυόμενος τομέας του πετρελαίου και φυσικού αερίου και η πράσινη οικονομία, αλλά και στα θέματα της επιχειρηματικότητας και των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας.

Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί, επίσης, η συνεχής ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Η εντατική προώθηση του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου και θα έχει επιπτώσεις στη δια βίου μάθηση και στην κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΡ: Τι προσπάθειες καταβάλλει και ποια σχέδια προωθεί η Αρχή για αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας και ειδικά ανάμεσα στους νέους;

ΑΠ: Για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας κατά την περίοδο αυτή, η Αρχή υλοποιεί, μεταξύ άλλων, τρία Σχέδια, τα οποία έχουν σχεδιασθεί και απευθύνονται ειδικά στους νέους.

Τα δύο από τα Σχέδια προκηρύχθηκαν τον Δεκέμβριο 2013 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των μέτρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση της ανεργίας και αφορούν την τοποθέτηση άνεργων νέων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς. Τα Σχέδια στοχεύουν στην παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναμικό.

Το ένα Σχέδιο αφορά άνεργους νέους απόφοιτους Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας, κάτω των 25 ετών και το δεύτερο Σχέδιο αφορά άνεργους νέους πτυχιούχους, κάτω των 35 ετών.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Σχεδίων κάθε άνεργος νέος που συμμετέχει θα τοποθετείται σε επιχείρηση/οργανισμό για πρακτική κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής πείρας για διάρκεια 6 μηνών. Η τοποθέτηση θα είναι σε συγκεκριμένη θέση/τομέα εργασίας και ο άνεργος θα καθοδηγείται και επιβλέπεται από κατάλληλο καθοδηγητή. Στους ανέργους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο θα καταβάλλεται από την ΑνΑΔ επίδομα ύψους €125 την εβδομάδα. Το επίδομα θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.

Μέχρι τις 28 Μαρτίου, που ήταν η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο των άνεργων αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λήφθηκαν γύρω στις 2.100 αιτήσεις από ανέργους και 1.300 αιτήσεις από επιχειρήσεις/οργανισμούς. Σημειώνω ότι η κάθε επιχείρηση/ οργανισμός είχε τη δυνατότητα να προσφέρει αριθμό θέσεων για τοποθέτηση ανέργων.

Κάθε ένα από τα δύο Σχέδια στοχεύει στην ένταξη κατά το 2014, 2.500 άνεργων νέων, δηλαδή συνολικά αναμένεται να επωφεληθούν 5.000 άνεργοι νέοι.

Το τρίτο σχέδιο, που λειτουργεί η Αρχή για αντιμετώπιση της ανεργίας ανάμεσα στους νέους, είναι το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχοι του Σχεδίου αυτού είναι η υποβοήθηση των νέων αποφοίτων για ομαλή ένταξή τους στην εργασία, μέσω της απόκτησης εργασιακής πείρας, καθώς και η αναβάθμιση της διεύθυνσης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων/οργανισμών, με την πρόσληψη προσοντούχων ατόμων που θα αποτελέσουν μέρος της βασικής στελέχωσής τους.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου εφαρμόζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης για τον πτυχιούχο, το οποίο περιλαμβάνει ενδοεπιχειρησιακό μέρος διάρκειας 6 μηνών καθώς επίσης και συμμετοχή του πτυχιούχου σε προγράμματα/σεμινάρια διάρκειας 20 ωρών. Η επιχείρηση καταβάλλει μισθό στον πτυχιούχο τουλάχιστον €950 το μήνα. Η ΑνΑΔ επιχορηγεί την επιχείρηση έναντι των εξόδων κατάρτισης μέχρι και €1200 το μήνα.

 ΕΡ: Ποιοι οι στόχοι του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) και ποια τα οφέλη από τις δράσεις που προωθεί η ΑνΑΔ;

ΑΠ: Σκοπός του ΣΕΠ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της εξέτασης και πιστοποίησης της ικανότητας του ατόμου να αποδώσει αποτελεσματικά σε καθορισμένο επίπεδο Επαγγελματικού Προσόντος σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και σε αποδεκτές συνθήκες προσομοίωσης, ενώ παρέχει και πλαίσιο για κατάρτιση/ανάπτυξή του.

Τα οφέλη του ΣΕΠ είναι πολλαπλά για τους εργαζόμενους, άνεργους/αδρανείς αλλά και εργοδότες. Συγκεκριμένα, για τον εργαζόμενο, η συμμετοχή στη διαδικασία της πιστοποίησης βελτιώνει την απόδοση του, αυξάνει τις δυνατότητες του και του παρέχει σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης. Η πιστοποίηση των Επαγγελματικών Προσόντων του, αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες του επαγγέλματος σε συγκεκριμένο επίπεδο, του εξασφαλίζει αναγνώριση και σημαντικές προοπτικές ανέλιξης. Για τον άνεργο/αδρανή, η πιστοποίηση παρέχει κίνητρο για αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του, προσφέρει δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου ανεργίας/αδράνειας, παρέχει διατήρηση επαφής με το επάγγελμα και σημαντικές ευκαιρίες επανένταξής του στην απασχόληση. Για τον εργοδότη, η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού έχει ως αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση της εργασίας του προσωπικού και κατά συνέπεια των προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, η πιστοποίηση διευκολύνει τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης του κατάλληλου προσωπικού και αποτελεί αντικειμενικό μέτρο για αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του.

Ετοιμάστηκαν 72 Πρότυπα Επαγγελματικά Προσόντα στους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας, οικοδομικής βιομηχανίας, μεταποίησης, επιδιόρθωσης οχημάτων, συστημάτων και δικτύων επικοινωνίας/ηλεκτρονικών υπολογιστών, κομμωτικής καθώς και στο επάγγελμα του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης. Στο παρόν στάδιο, εξετάζονται και πιστοποιούνται άτομα στους τομείς της ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας, της οικοδομικής βιομηχανίας, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου καθώς και του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης. Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η εξέταση και πιστοποίηση και στους τομείς της μεταποίησης, επιδιόρθωσης οχημάτων, συστημάτων και δικτύων επικοινωνίας/ηλεκτρονικών υπολογιστών και κομμωτικής.

ΕΡ: Ποιες δράσεις προωθεί η Αρχή για βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για διατήρηση των θέσεων εργασίας και για βελτίωση της απασχολησιμότητάς του;

ΑΠ: Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σε περιόδους οικονομικής κρίσης αποκτά πρωτεύοντα ρόλο αφού έχει αναγνωριστεί η σημασία της για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ανεργίας και για κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης σε νέες δεξιότητες, σε υφιστάμενα και νέα επαγγέλματα.

Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από την ΑνΑΔ στην κατάρτιση εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών, μέσα από διάφορες δράσεις.

Συγκεκριμένα, μέσα στο 2013 υλοποιήθηκαν με επιχορήγηση της ΑνΑΔ 3.127 μονοεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης στα οποία συμμετείχαν 32.422 εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών, με συνολική δαπάνη €4.683.829.

Το ίδιο έτος η ΑνΑΔ επιχορήγησε την κατάρτιση στο εξωτερικό 180 εργοδοτουμένων με συνολική δαπάνη €352.310.

Εκτιμάται ότι το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμβάλλει αποτελεσματικά στην ομαλή ένταξη νεοεισερχομένων αποφοίτων στην απασχόληση. Μέσα στο 2013, έχουν υλοποιηθεί με επιχορήγηση της ΑνΑΔ 716 προγράμματα στελέχωσης επιχειρήσεων με απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με συνολική δαπάνη €5.612.108.

Επίσης, το 2013 υλοποιήθηκαν με επιχορήγηση της ΑνΑΔ 838 πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης που καλύπτει θέματα όπως αποτελεσματική διαχείριση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, νέες τεχνολογίες, πράσινες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ασφάλεια και υγεία και εξειδικευμένες δεξιότητες για διάφορα επαγγέλματα.  Στα προγράμματα που υλοποιήθηκαν πέρσι συμμετείχαν 10.145 εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών με δαπάνη €3.919.179.

ΕΡ: Σε τι βαθμό αξιοποιούνται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι υπηρεσίες και τα προγράμματα κατάρτισης της ΑνΑΔ για βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας τους, εν καιρώ κρίσης; Πόσες επιχειρήσεις βοηθά αυτή την περίοδο η ΑνΑΔ;

ΑΠ: Οι υπηρεσίες και τα προγράμματα κατάρτισης της ΑνΑΔ αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τις ΜΜΕ, για βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας τους. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, κατά το 2012 επωφελήθηκαν από τις δράσεις της ΑνΑΔ συνολικά 4.622 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 4.535 (ποσοστό 98%) ήταν ΜΜΕ. Ειδικότερα, οι 2.578 (ποσοστό 56%) ήταν πολύ μικρές με απασχόληση 1-9 άτομα, οι 1.512 (ποσοστό 33%) ήταν μικρές με απασχόληση  10-49 άτομα και οι 445 (ποσοστό 10%) ήταν μεσαίες με απασχόληση 50-249 άτομα. Μικρή κάμψη παρουσιάστηκε μετά την οικονομική κρίση του Μαρτίου 2013 λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισαν πολλές επιχειρήσεις.

Ως επί το πλείστον, οι μικρότερες επιχειρήσεις αξιοποιούν τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στην Κύπρο, τα Μονοεπιχειρησιακά στο Εξωτερικό καθώς και το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για στήριξη των ΜΜΕ, η ΑνΑΔ παρέχει υπηρεσίες και στο πλαίσιο δύο Έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Τα Έργα αυτά αφορούν  την «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικροεπιχειρήσεων με απασχόληση 1-4 άτομα» και τη «Βελτίωση της παραγωγικότητας Μικρομεσαίων επιχειρήσεων με απασχόληση 5-249 άτομα». Στο πλαίσιο των Έργων αυτών, υλοποιούνται δράσεις κατάρτισης και καθοδήγησης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ή της παραγωγικότητας της συμμετέχουσας επιχείρησης, αντίστοιχα, με τη στενή συνεργασία της επιχείρησης με εξειδικευμένο Σύμβουλο. Τα δύο Έργα στοχεύουν να καλύψουν συνολικά 1.575 επιχειρήσεις έναντι δαπάνης €4,55 εκ. Μέχρι τέλους του 2013 συμμετείχαν στα Έργα 1.392 επιχειρήσεις

ΕΡ: Τι ποσοστό ανέργων κατάφερε να βρει δουλειά ύστερα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της ΑνΑΔ;

ΑΠ: Η ΑνΑΔ έθεσε σε εφαρμογή ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεων της στην κυπριακή οικονομία. Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού, τον Μάιο 2013, έγινε μελέτη αξιολόγησης των επιδράσεων του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης – Σχεδίου Δράσης, η οποία διεξήχθη με στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των συμμετεχόντων στο Ειδικό Σχέδιο κατά την περίοδο 2009-2012.

Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι το ποσοστό απασχόλησης των συμμετασχόντων, μετά τη συμπλήρωση των προγραμμάτων, ανέρχεται στο 45%, ποσοστό που θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης την πολύ θετική επίδραση των Σχεδίων που συνδυάζουν την κατάρτιση με την απασχόληση στην επιχείρηση. Ειδικότερα, περισσότεροι από 8 στους 10 συμμετέχοντες (82%) στο Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συμπλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο.

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα