Neolaia Cyprus

Παν. Κύπρου: Ανακοίνωση για τα τριετή προγράμματα σπουδών

panepistimio

To Συμβούλιο της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (αρ. συν. 2/2014, ημερ. 26 Φεβρουαρίου 2014) του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για την κατατεθείσα προς την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής εισήγηση αναφορικά με τη θεσμοθέτηση πανεπιστημιακών πτυχίων τριετούς διάρκειας.

Το Συμβούλιο της Σχολής θεωρεί ότι η επιλογή του χρόνου διάρκειας του πρώτου κύκλου πανεπιστημιακών σπουδών έχει πολυδιάστατες προεκτάσεις, καθώς συναρτάται άμεσα με θέματα όπως το επίπεδο προπαρασκευής και δεξιοτήτων των νεοεισερχόμενων φοιτητών, οι στόχοι της σύγχρονης τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, η υφιστάμενη φιλοσοφία και δομή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών και ο βαθμός εμπέδωσης συστηματικών πρακτικών επανεκπαίδευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Η Σχολή τονίζει ότι:

1. Διαχρονική αποστολή των Πανεπιστημίων διεθνώς είναι η δημιουργία νέας επιστημονικής Γνώσης, η διάχυσή της στην ευρύτερη κοινωνία, και η μεταλαμπάδευση της Γνώσης και της Επιστημονικής Μεθοδολογίας στις νέες γενεές. Το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από εκρηκτική αύξηση του ρυθμού παραγωγής νέων επιστημονικών γνώσεων, μέσω των οποίων οι σύγχρονες κοινωνίες επιδιώκουν να επιλύουν τα σύνθετα και πολυδιάστατα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου οφείλει να εκπαιδεύει νέους επιστήμονες, οι οποίοι θα είναι επαρκώς καταρτισμένοι για το σύγχρονο, ισχυρά ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, αλλά και θα μπορούν να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους και να προσαρμόζονται στις συνεχείς και ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις.

2. Η διεθνής αλλά και η Κυπριακή εμπειρία καταγράφει ότι τα τυπικά προσόντα και οι ακαδημαϊκές περγαμηνές δεν επαρκούν πλέον για τη διασφάλιση αντίστοιχων εργασιακών θέσεων και επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Σε συνδυασμό με την υψηλού επιπέδου επιστημονική ή τεχνολογική κατάρτιση, απαιτούνται επιστημονικές δεξιότητες όπως η αναλυτική ικανότητα, ο σύνθετος συλλογισμός, ο κριτικός στοχασμός, η δημιουργικότητα στην επίλυση προβλημάτων και η αποτελεσματική επικοινωνία. Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων αυτών στους σημερινούς αποφοίτους της Μέσης Εκπαίδευσης δεν επιτυγχάνεται από τον «εκπαιδευτικό αυτοματισμό», αλλά απαιτεί βαθμιαία και δομημένη προπαρασκευή εντός του

Πανεπιστημίου, με ταυτόχρονη ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στην μαθησιακή διαδικασία, ισχυρή αλληλεπίδραση καθηγητών-ερευνητών-φοιτητών, εμπλοκή των φοιτητών στην ομαδική ερευνητική εργασία αλλά και έκθεση των φοιτητών στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

3. Οι υφιστάμενες προπτυχιακές σπουδές στις Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι σχεδιασμένες με πρότυπα καταξιωμένων διεθνών πανεπιστημίων, λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο προπαρασκευής και προσανατολισμού των αποφοίτων της εξαετούς Κυπριακής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και έχουν συνολικό φόρτο 240 πιστωτικών μονάδων ECTS (European Credit Transfer System). Η βέλτιστη ελάχιστη διάρκεια των υφιστάμενων προγραμμάτων είναι τετραετής (αν και εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών μπορούν θεωρητικά να αποφοιτήσουν σε μικρότερο χρονικό διάστημα). Η γενικευμένη σύμπτυξη των υφιστάμενων σπουδών σε εντατικά προγράμματα μικρότερης (π.χ. τριετούς) διάρκειας θα περιορίσει τα μαθησιακά αποτελέσματα και θα καταστήσει πολύ δύσκολη την επίτευξη των στόχων που προαναφέρθηκαν.

4. Η προτεινόμενη σύμπτυξη της διάρκειας προπτυχιακών σπουδών κατά 25 % (σε τρία έτη) μπορεί να υλοποιηθεί πρακτικά μόνο με τον αντίστοιχο περιορισμό του περιεχομένου τους σε 180 πιστωτικές μονάδες. Είναι προφανές ότι η επιλογή αυτή θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των σπουδών και στη μαζική παραγωγή αποφοίτων με ελαττωμένες γνώσεις και δεξιότητες, που δεν θα μπορούν να διεκδικούν με αξιώσεις θέσεις εργασίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών τους. Στις Ευρωπαϊκές χώρες που προσφέρουν τριετή προγράμματα σπουδών, οι απόφοιτοι συχνά υποχρεούνται στην πράξη να ακολουθούν επιπρόσθετο διετή κύκλο σπουδών για περαιτέρω εξειδίκευση και εύρεση εργασίας.

Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διαπιστώσεις και το σημερινό επίπεδο προπαρασκευής και προσανατολισμού των αποφοίτων της εξαετούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών θεωρεί ότι η εισήγηση για θεσμοθέτηση προπτυχιακών πτυχίων σπουδών τριετούς διάρκειας για τους κλάδους της είναι αποσπασματική και θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των σπουδών.

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα