Neolaia Cyprus

Η νεανική ανεργία στο επίκεντρο των συζητήσεων των Υπ. Παιδείας της ΕΕ

anergia2

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκος Κενεβέζος συμμετείχε σήμερα στη Σύνοδο του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Αποκλειστικό θέμα συζήτησης της Συνόδου η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η βελτίωση της απασχολησιμότητας, βάσει των αποτελεσμάτων ερευνών στο πλαίσιο των προγραμμάτων PIAAC και PISA.

Οι Υπουργοί Παιδείας της ΕΕ συμφώνησαν με την αναφορά του εγγράφου προβληματισμού, το οποίο αποτέλεσε βάση της συζήτησης, σε σχέση με τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη και τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνεπεία των οικονομικών δυσκολιών, αλλά και των κοινωνικών προβλημάτων που βιώνουν τα κράτη μέλη, συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά τα μαθησιακά αποτελέσματα των Ευρωπαίων πολιτών.

Στην παρέμβασή του ο κ. Κενεβέζος τόνισε ότι τα αποτελέσματα της Κύπρου, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που έχουν αναφερθεί, θέτουν στους αρμόδιους για την εκπόνηση εκπαιδευτικών πολιτικών πολύπλοκα διλήμματα, ειδικά αν κάποιος συλλογιστεί ότι εδώ και οκτώ χρόνια συντελείται μια αξιόλογη προσπάθεια για μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ενώ έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου της εκπαίδευσης, μέσα από την προσπάθεια για εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων, παρόμοια πρόοδος δεν έχει σημειωθεί σε ζητήματα τα οποία αφορούν στις δομές της εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα οι διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.   

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού αναφέρθηκε στον κυβερνητικό προγραμματισμό για αξιολόγηση της μέχρι σήμερα πορείας της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Η ενέργεια αυτή, αποσκοπεί στη διακρίβωση του οφέλους από τα διάφορα μέτρα και προγράμματα σε σχέση με τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, τον εντοπισμό προβλημάτων και αδυναμιών και τον επανασχεδιασμό μέτρων και προγραμμάτων, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να προωθηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η υλοποίηση του στόχου που είναι η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ο κ. Υπουργός επισήμανε ότι μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης οι αρμόδιοι για εκπόνηση της εκπαιδευτικής πολιτικής θα έχουν στη διάθεσή τους έγκυρη και επιστημονική μεθοδολογία που θα μπορεί να εντοπίσει και να θεραπεύσει αδυναμίες και να βελτιώσει το έργο που έχει ήδη παραχθεί.

Ο κ. Κενεβέζος σημείωσε ότι στην κυβερνητική προσπάθεια συμβάλλουν και οι εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας που έχουν αναλάβει, στο πλαίσιο των όρων εντολής τους, να παράσχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, αφού πρώτα μελετήσουν την κυπριακή πραγματικότητα, τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος και τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Έμφαση θα δοθεί στη διοικητική δομή του Υπουργείου και στις πολιτικές για τους εκπαιδευτικούς, βάσει της αξιολόγησης των αλλαγών που μελετήθηκαν είτε προωθήθηκαν κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια, ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού αναφέρθηκε στη   «Διευθέτηση για Συνεργασία για την Εκπαίδευση και τις Δεξιότητες» που συνομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον ΟΟΣΑ, και δήλωσε ότι η ισότιμη και πλήρης συμμετοχή της Κύπρου θα διευκόλυνε την εξαγωγή συμπερασμάτων και την ανάληψη πρωτοβουλιών βελτίωσης σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος που αποσκοπεί μεταξύ άλλων να φέρει την εκπαίδευση πιο κοντά στις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες του τόπου.   Κάλεσε, επίσης, για ακόμα μια φορά τους Ευρωπαίους εταίρους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξουν τις προσπάθειες της Κύπρου για επίλυση του προβλήματος αυτού.

Οι Υπουργοί Παιδείας της ΕΕ ενέκριναν, επίσης, τα   Συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα την αποτελεσματική και καινοτόμο εκπαίδευση και κατάρτιση, ως επένδυση στις δεξιότητες και στήριξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2014.

 

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα