Neolaia Cyprus

Ομιλία του Υπουργού Παιδείας κ. Κενεβέζου στη συνέντευξη Τύπου με την ευκαιρία της 21ης Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης

kene

Διαβάστε την ομιλία του Υπουργού για την 21η Διεθνούς Εκπαιδευτική Έκθεση:

«Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου συνδιοργανώνουμε και φέτος την 21η Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση, μια Έκθεση η οποία δεν αποτελεί μόνον μία καταξιωμένη εκπαιδευτική δράση ανάμεσα στις τόσες άλλες δράσεις του Υπουργείου μας, αλλά, πολύ περισσότερο, αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό στη συνείδηση της κυπριακής κοινωνίας και ιδιαίτερα όλων εκείνων που βρίσκονται σήμερα στο στάδιο του να διερευνήσουν τις επιλογές τους και να καθορίσουν τα βήματά τους για τα επόμενα στάδια της ζωής τους.

Για το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού η Εκπαιδευτική Έκθεση αποτελεί ένα σταθμό που έχει τη δική του ιδιαίτερη αξία. Ένα σταθμό που από τη μια καταδεικνύει τη διαδρομή που έχουμε κάνει από τα πρώτα βήματα της εκπαίδευσης των παιδιών στον χώρο της προδημοτικής εκπαίδευσης έως και το στάδιο εκείνο της ολοκλήρωσης του λυκειακού κύκλου, αλλά και που την ίδια ώρα προβάλλει μια σύνθεση των επιλογών που τίθενται ενώπιον των παιδιών μας για την παραπέρα πορεία τους στο ταξίδι της μάθησης.

Ο διεθνής χαρακτήρας της Εκπαιδευτικής Έκθεσης καταδεικνύει και το ευρύτερο πλαίσιο των επιλογών που μπορούν να ακολουθήσουν τα παιδιά μας σε κλάδους σπουδών και ειδικότητες σε όλα τα μέρη της γης. Είναι, συνεπώς, η ίδια η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση ένας πολυδιάστατος χώρος επικοινωνίας, ανταλλαγής ιδεών, ενημέρωσης και επικαιροποίησης των τάσεων που εμφανίζονται στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι οποίες είναι συχνά – πυκνά αλληλένδετα δεμένες με τις ευρύτερες κατευθύνσεις της οικονομίας της αγοράς και της αγοράς εργασίας.

Στη φετινή 21η Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση, οι μαθητές, οι γονείς και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από αρμόδιους φορείς για τα κυπριακά, ελλαδικά και άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά και για θέματα που αφορούν τις προοπτικές απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού στον τόπο μας. Ταυτόχρονα, ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού των οποίων η δραστηριότητα έχει άμεση σχέση με θέματα που αφορούν τις επιλογές και τις κατευθύνσεις που δύνανται να επιλέξουν οι νέοι μας. Ανάμεσα σε άλλες Υπηρεσίες, λοιπόν, μπορεί κάποιος να γνωρίσει:

• τη δράση και το έργο του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων το οποίο συντονίζει τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς,
• την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) η οποία παρέχει την ουσιαστική πληροφόρηση σε θέματα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών, και
• την Υπηρεσία Εξετάσεων η οποία φέρει την ευθύνη για τη διενέργεια και τη διασφάλιση έγκυρων, αξιόπιστων και διαφανών εξεταστικών διαδικασιών που προάγουν την αξιοκρατία.

Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες της Έκθεσης να έρθουν σε επαφή με τα Συμβούλια που σχετίζονται με ζητήματα αναγνώρισης τίτλων σπουδών όπως είναι το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) αλλά και το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), ενώ χρήσιμες πληροφορίες μπορεί κανείς να αποκομίσει και από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων η οποία ελέγχει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα προγράμματα σπουδών τους.

Χρήσιμες πληροφορίες δίνονται, επίσης, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου μας αναφορικά με τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές αλλά και τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Κυρίες και κύριοι,

Με την ευκαιρία της πραγματοποίησης της 21ης Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης τονίζουμε για μία ακόμη φορά την προσήλωσή μας στους βασικούς πυλώνες της εκπαιδευτικής μας πολιτικής, τους οποίους θεωρούμε αλληλένδετους για τη σχολική επιτυχία: (α) την ανάπτυξη – επιμόρφωση και ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης, (β) τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών μονάδων, (γ) την αναβάθμιση του περιεχομένου και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, (δ) τη στήριξη και την ενίσχυση του κάθε εκπαιδευομένου με αναγνώριση της διαφορετικότητας και ανάπτυξη της ενεργού πολιτότητας και (ε) την ενίσχυση και την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στα βήματα, λοιπόν, αυτής της δύσκολης προσπάθειας που καταβάλλουμε ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος και ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, φρονώ ότι συνεργοί και συμπαραστάτες δεν μπορεί παρά να είναι και όλοι όσοι σήμερα παρευρίσκονται εδώ, αφού συμβάλλουν με την παρουσία, τη δράση και το έργο που εκθέτουν στο να ανοίξουν οι εκπαιδευτικοί ορίζοντες των μαθητών μας.

Είναι για τούτο, λοιπόν, που ευχαριστώ όλους όσοι εργάστηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο για την επιτυχία του θεσμού της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης και κατά τη φετινή χρονιά. Ας μου επιτραπεί, όμως, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων κ. Όθωνα Θεοδούλου και τους συνεργάτες του, οι οποίοι συνεχίζουν να παραμένουν διαχρονικά αρωγοί αυτής της δράσης του Υπουργείου μας».

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα