Neolaia Cyprus

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αλφαβητισμού

girl-on-computer

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει από την 1η Φεβρουαρίου 2014 στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Οργανισμών Προαγωγής του Αλφαβητισμού (European Policy Network of National Literacy Organizations).

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι «πέραν από τη σπουδαιότητα που εμπερικλείει, καθεαυτή, η έννοια της προαγωγής του αλφαβητισμού, η συμμετοχή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο Δίκτυο είναι πολύ σημαντική, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των προτάσεων που υποβλήθηκαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του συνακόλουθου υψηλού ανταγωνισμού για την τελική επιλογή των δικτύων τα οποία θα τύγχαναν χρηματοδότησης».

Σκοπός του προγράμματος με το ακρωνύμιο ELINET είναι να καταγράψει, να κωδικοποιήσει, να αναλύσει αλλά και να γνωμοδοτήσει αναφορικά με τις πολιτικές που ακολουθούνται για την προώθηση του αλφαβητισμού (σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά και υπερεθνικό επίπεδο).

Πέραν τούτου, το ELINET αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού και των φορέων λήψης απόφασης σε θέματα αλφαβητισμού και στον συντονισμό παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο.

Στη βάση τούτων, θα υιοθετηθεί ένας συνδυασμός επαγωγικών (top-down) και παραγωγικών (bottom-up) προσεγγίσεων που, αφενός, θα ενισχύουν τις υφιστάμενες καλές πρακτικές, αφετέρου, θα ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων.

Πρώτος πυλώνας η κωδικοποίηση της γνώσης, της εμπειρίας και των πρακτικών που ακολουθούνται στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες τόσο για την προαγωγή του αλφαβητισμού όσο και για την εξεύρεση χρηματοδότησης για την ανάπτυξη παρεμβάσεων. (Development of Country-specific Knowledge).

Δεύτερος πυλώνας «η διευκόλυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών τρίτος η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση του κοινού και των φορέων λήψης απόφασης σε θέματα προαγωγής του αλφαβητισμού και τέταρτος η επιδίωξη και εδραίωση συνεργασίας με άλλους οργανισμούς (εκτός του δικτύου) για την προώθηση αποτελεσματικών πολιτικών για το θέμα του αλφαβητισμού».

Σημειώνεται, επίσης, ότι «οι δράσεις του δικτύου αφορούν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (παιδιά, εφήβους και ενήλικες) και προσανατολίζονται στην ανάπτυξη παρεμβάσεων που θα βελτιώνουν την ποιότητα της διδασκαλίας και θα διευκολύνουν τη συμμετοχή και τη συμπερίληψη, όλων, στο κοινωνικό γίγνεσθαι».

Η πρώτη συνάντηση των μελών του δικτύου θα γίνει στη Βιέννη στις 24-27 Φεβρουαρίου 2014. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα δράσει ως τοπικός συντονιστής για το θέμα, ώστε το Πρόγραμμα να αποτελέσει έσο συνεργασίας οργανισμών και φορέων που ασχολούνται με το θέμα του Αλφαβητισμού στην Κύπρο, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων αλφαβητισμού στον τόπο μας.

Στο Δίκτυο συμμετέχουν 80 οργανισμοί από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο έχει διάρκεια 2 χρόνων (Δεκέμβριος 2013-Νοέμβριος 2015) και συνολικό προϋπολογισμό €4 008 100, με συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα