Neolaia Cyprus

ΤΕΠΑΚ: Τα αποτελέσματα Συμπόσιου EU Urban Water

EU Urban Water Symposium

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας διοργάνωσαν Συμπόσιο με τίτλο «EU Urban Water». Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου UrbanDBP που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 στο Hilton Park Λευκωσίας. Οι εργασίες του Συμποσίου «Urban Water» ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και με τη συμμετοχή τόσο μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και από αρμόδιους φορείς των σχετικών Κρατικών Υπηρεσιών της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα διετούς έρευνας που έγινε σε δύο περιοχές της Λευκωσίας σχετικά με την χλωρίωση και το αστικό δίκτυο πόσιμου νερού από την ερευνητική ομάδα του Δρ. Κωνσταντίνου Μακρή.

O έντιμος Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Κουγιάλης κήρυξε την έναρξη των εργασιών του συμποσίου και εξήγγειλε τον καταρτισμό επταετούς Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων της Κύπρου. Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), Δρ. Β. Τσάκαλος χαιρέτησε τις εργασίες του συμποσίου υπογραμμίζοντας την στρατηγική πρωτοβουλία του ΙΠΕ προώθησης έρευνας αιχμής μέσω του προγράμματος της έξυπνης εξειδίκευσης. Ο αναπληρωτής Επαρχος Λευκωσίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας (ΣΥΛ) κ. Μ. Παναγίδης, στο χαιρετισμό του εξέφρασε την στήριξη του ΣΥΛ στην έρευνα για την ποιότητα πόσιμου νερού η οποία αποτελεί κίνητρο για να γίνει ακόμη καλύτερο το ΣΥΛ στην παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές. Μέσω του χαιρετισμού του, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κ. Γιωρκάτζης γνωστοποίησε την υποστήριξη του Δήμου σε δραστηριότητες και στρατηγικές που διασφαλίζουν την ικανοποιητική ποιότητα νερού σε αστικές περιοχές.

Κύριοι προσκεκλημένοι ομιλητές του Συμποσίου ήταν oι καθηγητές Μανόλης Κογεβίνας, Ιατρός Επιδημιολόγος, Συνδιευθυντής του Κέντρου Έρευνας στην Περιβαλλοντική Επιδημιολογία στην Βαρκελώνη (CREAL), και ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο καθ. Κογεβίνας ανέλυσε τη σχέση παραπροϊόντων χλωρίωσης στο πόσιμο νερό και σε πισίνες με διάφορες χρόνιες παθήσεις, ενώ προέβη σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση κινδύνων της δημόσιας υγείας προτείνοντας παρεμβατικά μέτρα μείωσης ρίσκου. Ο καθ. Δ. Σαρηγιάννης αναφέρθηκε στις μοντέρνες τεχνικές-εργαλεία ανάλυσης του ανθρώπινου εκθεσιώματος ως τις πλέον ελπιδοφόρες τεχνολογίες σύνδεσης των επιδράσεων περιβαλλοντικών παραγόντων και γονιδίων στην νοσηρότητα χρόνιων παθήσεων. Ο καθ. Ε. Στεφάνου, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρουσίασε τις μεθόδους και τύπους απολύμανσης νερού και διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων παραπροϊόντων χλωρίωσης σε μεγάλες Ευρωπαικές πόλεις.

Η Δρ. Ε. Θεοχάρους, Ευρωβουλευτής, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή από τον ραβδοσκόπο μέχρι την αφαλάτωση ενέσκυψε στην ανάγκη καλλιέργειας οικολογικής συνείδησης νερού και στην ανάγκη αξιοποίησης επιστημόνων για την λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας. Επίσης η Δρ. Θεοχάρους αναφέρθηκε στην αναγκη θεσμοθέτησης βραχυπρόθεσμων στόχων ποιότητας και ποσότητας υδατικών οικοσυστημάτων αλλά αναφέρθηκε και στις συζητήσεις ιδιωτικοποίησης του νερού. Ο καθ. Μ. Πολυκάρπου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανέδειξε την ανάγκη σχεδιασμού έξυπνων αλγορίθμων προς λήψη άμεσων αποφάσεων βάσει συστημάτων παρακολούθησης νερού με τη χρήση αισθητήρων σε δίκτυα υδατοπρομήθειας.

Ο καθ. Κ. Μακρής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανέλυσε τα επίπεδα έκθεσης κατοίκων της Λευκωσίας σε παραπροϊόντα χλωρίωσης παρατηρώντας ότι η πόση νερού επιβαρύνει τον άνθρωπο πολύ λιγότερο απ ότι η χρήση χημικών καθαριστικών σε δραστηριότητες καθαρισμού του σπιτιού.

Ο Δρ Π. Χαρισιάδης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναφέρθηκε στα αναδυόμενα παραπροϊόντα απολύμανσης και στην ιεράρχηση και θέσπιση κριτηρίων προτεραιότητας μελέτης αυτών για την επίδρασή τους στην ανθρώπινη υγεία. Ο. Δρ. Γ. Παπαγεωργίου, Κρατικό Χημείο Κύπρου, παρουσίασε την χαμηλή συχνότητα εμφάνισης μικροβιακών δεικτών στο πόσιμο νερό, αλλά και σε εμφιαλωμένα και νερά κερματοδεκτών που διακινούνται στην Κύπρο.

Προτεινόμενα μέτρα ανάληψης πρωτοβουλίας στο εγγύς μέλλον σχετικά με θέματα ποιότητας νερού σε αστικά δίκτυα ήταν τα ακόλουθα: 1) από κοινού σχεδιασμός μεταξύ κυβερνητικών υπηρεσιών ενός συστηματικού και μειωμένου κόστους προγράμματος έλεγχου ποιότητας νερού σε διαφορετικές περιοχές της εκάστοτε πόλης, 2) ενισχυμένη πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα ποιότητας νερού σχετικών κυβερνητικών τμημάτων μέσω βελτιωμένων μεθόδων επικοινωνίας και όρων που ενισχύουν το αμοιβαίο όφελος, 3) προώθηση έρευνας αιχμής σε θέματα νερού και δημόσιας υγείας σε περιοχές υδροδοτούμενες από αστικά δίκτυα υδατοπρομήθειας, ειδικά για ευάλωτες ομάδες του γενικού πληθυσμού. Πιθανές περικοπές, χρήση τεποζίτων και εισροή αφαλατωμένου νερού με σμίξη με διυλισμένο νερό αποτελούν θέματα ποιότητας νερού προς διερεύνηση. Σημαντική κρίνεται η ανάγκη για επαναξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων διαχείρισης πόσιμου νερού σε αστικές περιοχές λόγω αυξημένης ζήτησης νερού και πεπαλαιωμένου δικτύου αγωγών. Κοινός στόχος όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι η παροχή πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας στον τελικό καταναλωτή.

Όλοι οι παραβρισκόμενοι χαιρέτισαν την προσπάθεια αυτή και τόνισαν την αναγκαιότητα βελτίωσης της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων και των Πανεπιστημίων.

 

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα