Neolaia Cyprus

Εκπτώσεις: Διαβάστε τι πρέπει να προσέχετε!

ekptosis24

Μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματα σου ως καταναλωτής. Κάνε σωστές αγορές με ένα κλικ στην ενημέρωση!

Της Μαρίας Χριστοδούλου

Σε μια εποχή που η οικονομική κρίση έχει αγγίξει για τα καλά την τσέπη μας και το εισόδημά μας είναι περιορισμένο έως ανύπαρκτο, όλοι έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε πως θα ξοδέψουμε λιγότερα.

Σε περίοδο εκπτώσεων πρέπει να προσέχουμε να μην επηρεαστούμε από το καταναλωτικό όργιο, αγοράζοντας τα απολύτως απαραίτητα, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας, με αγορές φθηνές και καλές.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τις εκπτώσεις:

-Να αγοράζουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Να προγραμματίζουν και να καταγράφουν τις ατομικές, οικογενειακές τους ανάγκες.
-Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των προϊόντων.
-Να κάνουν έλεγχο αγοράς πριν και κατά την διάρκεια των εκπτώσεων και να μην ξεχνούν ότι οι τιμές των προϊόντων διαμορφώνονται ελεύθερα.
-Να είναι εγκρατείς στις αγορές, να μην παρασύρονται από το κλίμα φτήνιας, των ευκαιριών των εκπτώσεων.
-Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην τελική τιμή, και όχι στο μεγάλο ποσοστό έκπτωσης που ίσως είναι και πλασματικό.
-Να θυμούνται ότι στα προϊόντα τα οποία είναι σε προσφορά δεν γίνονται αλλαγές. Πρέπει βέβαια να ενημερώνεται ο καταναλωτής και να υπάρχει σχετική σήμανση.
-Να μην ξεχνούν ότι οι αγορές με πιστωτικές κάρτες έχουν υψηλό επιτόκιο. Όχι στην αλόγιστη χρήση των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων.
-Να ελέγχουν πάντα την τελική τιμή του προϊόντος και ιδίως όταν αγοράζουν με δόσεις ή πιστωτικές κάρτες, πόσες και πόσο είναι οι δόσεις, ποιο είναι το συνολικό επιτόκιο και οι τυχόν άλλες επιβαρύνσεις. Η τιμή των προϊόντων δεν πρέπει να αυξάνεται αν πληρωθεί με πιστωτική κάρτα.
-Να προσέχουν να μην υπερβαίνουν το όριο στις πιστωτικές κάρτες γιατί τότε θα πληρώσουν επί πλέον τόκους και το προϊόν θα τους στοιχίσει ακριβότερα.
-Να μην ξεχνούν να ζητούν την νόμιμη απόδειξη την εγγύηση και τις οδηγίες χρήσης που μπορεί να συνοδεύουν το προϊόν και να είναι στην ελληνική γλώσσα. Το ότι είναι περίοδος εκπτώσεων δεν αναιρεί αυτά τα δικαιώματα του καταναλωτή και τις υποχρεώσεις του εμπόρου, εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό είναι υποχρεωτική η αλλαγή ή η επιστροφή του.
-Κατά την περίοδο των εκπτώσεων στο κατάστημα πρέπει να υπάρχει αναρτημένη έγγραφη αγγελία ότι πραγματοποιεί εκπτώσεις.
-Να αναγράφονται διπλές τιμές στα προϊόντα, δηλαδή η αρχική τιμή και η τιμή των εκπτώσεων ή να αναγράφεται το ποσό της έκπτωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες ομοειδών προϊόντων σε πινακίδα με την προϋπόθεση βέβαια ότι σε κάθε είδος υπάρχει η αρχική τιμή.
-Τέλος εάν διαπιστώσετε ότι οι εκπτώσεις είναι πλασματικές, παραπλανητικές ή ανακριβείς ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση να το καταγγείλετε.

Καταναλωτές είμαστε όλοι! Ο καταναλωτισμός είναι ένας τρόπος διεξόδου από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Κάποτε ο Τζόν Κένεντι είχε πεί, «Καταναλωτής είναι η μόνη σημαίνουσα οικονομική μονάδα, η οποία δεν είναι αποτελεσματικά οργανωμένη και της οποίας οι απόψεις δεν ακούγονται».

Κι όμως στην «καταναλωτική κοινωνία» που ζούμε, εμείς τα «καταναλωτικά όντα» έχουμε και ορισμένα δικαιώματα, τα οποία επιβάλλεται να γνωρίζουμε και να διεκδικούμε.

Διαβάστε ποια είναι αυτά:

Δικαίωμα ικανοποίησης βασικών αναγκών

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει πρόσβαση στα βασικά και απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες, κατάλληλη και θρεπτική τροφή, ένδυση, καταφύγιο, ιατρική φροντίδα, εκπαίδευση και περίθαλψη.

Δικαίωμα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας

Στην αγορά πρέπει να κυκλοφορούν μόνο προϊόντα και υπηρεσίες που δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή.

Αυτό πρακτικά σημαίνει καθορισμό αυστηρών προτύπων και απαιτήσεων ασφάλειας για κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία.

Ο καταναλωτής πρέπει να παίρνει κατάλληλη ενημέρωση για τυχόν κινδύνους, που ενέχει η χρήση αυτών των προϊόντων και των υπηρεσιών, και να έχει προστασία από φυσικές βλάβες. που μπορούν να του προκαλέσουν.

Δικαίωμα επιλογής και πρόσβασης στην πληροφόρηση

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει την ικανότητα να κάνει σωστές αγορές αφού, όμως, προηγηθεί η αξιόπιστη και επιστημονική ενημέρωση του.

Αυτό, μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις τιμές και την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, ούτως ώστε μπορεί να επιλέγει ότι αγοράζει με βάση τη λογική.

Δικαίωμα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών και να προστατεύεται έναντι της κατάχρησης εκ μέρους των προμηθευτών.

Αυτό, μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή πληροφόρηση και με την καταπολέμηση της παραπλανητικής διαφήμισης ή/και της αθέμιτης συμπεριφοράς στην αγορά (π.χ. στις μεθόδους μάρκετινγκ, στις συμβάσεις κλπ.)

Δικαίωμα στην εκπροσώπηση

Ο καταναλωτής και οι εκπρόσωποι του πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε θέματα που τους αφορούν άμεσα. αλλά και έμμεσα, τόσο σε τοπικό. όσο και σε περιφερειακό. εθνικό και κοινωνικό επίπεδο. ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη. όσο το δυνατόν περισσότερο, η άποψη και η γνώμη τους.

Δικαίωμα για αποζημίωση και πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα λήψης συμβουλών και βοήθειας, όταν θέλει να διατυπώσει παράπονα ή όταν έχει υποστεί βλάβη η ζημιά από προϊόντα και υπηρεσίες.

Συγχρόνως, όμως πρέπει να έχει και τη δυνατότητα εφαρμογής απλών, μη δαπανηρών και σύντομων διαδικασιών διακανονισμού. προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη ή η ζημιά, που έχει υποστεί.

Δικαίωμα εκπαίδευσης

Ο καταναλωτής, για να είναι σε θέση να αναζητά, να κατανοεί και να αφομοιώνει τις διαθέσιμες πληροφορίες, πριν αποφασίσει σχετικά με τις αγορές του. πρέπει να έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και αγωγή, που πρέπει να του παρέχεται στη νεαρή του ηλικία μέσα από το σχολείο. με μέριμνα του κράτους.

Δικαίωμα στην υγιή και αειφόρα κατανάλωση

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει τις βασικές ανάγκες του. χωρίς να εξαντλεί τους βασικούς πόρους του πλανήτη μας και χωρίς να υπονομεύει την κάλυψη των βασικών αναγκών των μελλοντικών γενεών.

Και μην ξεχνάτε κερδισμένος είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής!

* 24h.com.cy

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα