Neolaia Cyprus

Όσα θέλετε να μάθετε για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

edu_b2

Εκτός από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο υπάρχει και άλλο ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρει τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές και προπτυχιακές σπουδές στην ελληνική γλώσσα. Πρόκειται για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου που είναι το δεύτερο κατά σειρά ίδρυσης, κρατικό Πανεπιστήμιο και το μόνο που παρέχει αναγνωρισμένες σπουδές σε τους τους βαθμίδες (πτυχιακό επίπεδο, μάστερ και διδακτορικό), με τη μεθοδολογία τους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη μεγαλόνησο.
Για το νέο ακαδημαϊκό έτος η διοίκηση του πανεπιστημίου προχώρησε στην προκήρυξη θέσεων εισδοχής  σε 3 προπτυχιακά και 22 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών – αυτόνομα, διαπανεπιστημιακά, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα – για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μόνο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Κύπρο, αφιερωμένο αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Δεύτερη ευκαιρία για όσους απέτυχαν στις πανελλήνιες

Μια σημαντική πληροφορία που δεν έχει αναδειχθεί είναι το γεγονός ότι στα δύο προπτυχιακά προγράμματα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις όλοι οι απόφοιτοι λυκείου. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ένας νέος 18 χρονών που επιθυμεί να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων μπορεί να καταθέσει την αίτησή του. Η διαφορά με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο βρίσκεται στο γεγονός ότι στο ΕΑΠ προηγούνται όσοι έχουν ηλικία 23 ετών και άνω ενώ κάτι τέτοιο δε συμβαίνει στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου όπως μας είπαν εκπρόσωποί του. Η επιλογής όπως και στο ΕΑΠ γίνεται με κλήρωση.

Κόστος σπουδών
Προπτυχιακά προγράμματα
Όσον αφορά το κόστος σπουδών, που συνήθως απασχολεί τους περισσότερους υποψηφίους, ανάλογα με το προπτυχιακό πρόγραμμα κυμαίνεται από 315 ευρώ ανά εξάμηνη θεματική ενότητα έως και 630 ευρώ. Το συνολικό κόστος και για τα δύο προπτυχιακά προγράμματα που μπορούν να παρακολουθήσουν οι έλληνες πολίτες διαμορφώνεται στα 7.560 ευρώ.
Διοίκηση επιχειρήσεων: 7.560 ευρώ
Για παράδειγμα στο προπτυχιακό πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων το κόστος ανά θεματική ενότητα μετά τη μείωση κατά 10% διαμορφώνεται στα 315 ευρώ. Για να ολοκληρώσει απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 24 θεματικών ενοτήτων. Άρα το συνολικό κόστος διαμορφώνεται ως εξής:
24 θεματικές ενότητες Χ 315 ευρώ = 7.560 ευρώ
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό: 7.560 ευρώ
Στο προπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» το κόστος ανά θεματική ενότητα αναμένεται να διαμορφωθεί, έπειτα και τη μείωση κατά 10%, στα 630 ευρώ. Στο πρόγραμμα αυτό απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 12 θεματικών ενοτήτων. Το συνολικό κόστος διαμορφώνεται ως εξής:
12 θεματικές ενότητες Χ 630 ευρώ = 7.560 ευρώ
Προϋποθέσεις εισαγωγής σε προπτυχιακά προγράμματα
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

  • Λυκείου ή ισότιμος τίτλος
  • Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής ή γερμανικής).
  • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Ο φοιτητής πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η καλή γνώση της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.
Διοίκηση επιχειρήσεων:
Για εισαγωγή στο πτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και βασική γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, e-mail και διαδικτύου.  Η γνώση της Αγγλικής είναι επιθυμητή.
Κόστος μεταπτυχιακών προγραμμάτων
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει 22 μεταπτυχιακά προγράμματα εκ των οποίων 17 στην ελληνική γλώσσα και 5 στην αγγλική. Όσον αφορά το κόστος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στο κόστος της κάθε θεματικής ενότητας με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος των μεταπτυχιακών να κυμαίνεται από 8.640 ευρώ έως και 4.860 ευρώ. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι για τα περισσότερα προγράμματα το κόστος ανέρχεται στα 4.860 ευρώ. Ακολούθως παρουσιάζουμε το πώς διαμορφώνεται το συνολικό κόστος κάθε προγράμματος μετά και τη μείωση κατά 10% που ανακοίνωσε η διοίκηση του πανεπιστημίου.

Τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 διαμορφώνονται ως εξής:
Σε προπτυχιακό επίπεδο:

 Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην ελληνική γλώσσα:

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην αγγλική γλώσσα:

Όλα τα Προγράμματα Σπουδών, με πληροφορίες για τις διδακτορικές θέσεις που προσφέρονται, παρουσιάζονται ΕΔΩ.

Μικρότερης διάρκειας προγράμματα:

Στοχεύοντας στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και στην παροχή ευκαιριών (επανα)κατάρτισης του ενδιαφερόμενου κοινού, πέραν των ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Σπουδών του, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει τα πιο κάτω, μικρότερης διάρκειας προγράμματα κατάρτισης, σε αντικείμενα αιχμής:

Ανεξάρτητα, προσφέρονται και οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό». Η ευέλικτη πρόταση παρακολούθησης αυτοτελών Θεματικών Ενοτήτων αφορά όλους όσοι έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και επιθυμούν να μελετήσουν ειδικές και μεμονωμένες πτυχές του Ελληνικού πολιτισμού. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εξετάσεις σε Κύπρο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κατά τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιήθηκαν τόσο συναντήσεις όσο και εξετάσεις με φοιτητές του ΑΠΚ εκτός από τη Λευκωσία όπου είναι η έδρα του πανεπιστημίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οπότε δεν ήταν υποχρεωμένοι οι έλληνες φοιτητές να μεταβούν στην Κύπρο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί το πιο πάνω είναι να υπάρχει ικανός αριθμός φοιτητών από Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπως μας δήλωσαν εκπρόσωποι του πανεπιστημίου.

Αιτήσεις συμμετοχής
Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2014- 2015 υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://portal.ouc.ac.cy/%5Capplicants.aspx

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Ιανουαρίου 2014
Οι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πανεπιστημίου ενώ υπάρχει και σύνδεσμος για συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις.
Για περισσότερη  υποστήριξη μπορούν να επικοινωνήσνουν με το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΠΚΥ στο +357 22411600 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy.

Πηγή: News.gr

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα